Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W Chorzelach 5 marca 2018r. odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Jego głównym celem jest promocja przepisów pożarowych, historii, tradycji oraz sprzętu straży pożarnej.

Tematyką konkursu było szeroko pojęte ratownictwo i pożarnictwo. Można zatem było się spodziewać zarówno pytań z historii pożarnictwa, struktur PSP i OSP, przepisów i zasad przeciwpożarowych jak i przepisów budowlanych. Uczniów do konkursu przygotowali nauczyciele: Iwona Rogowska z PSP nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzelach, Ewa Muras z PSP im. Bolesława Chrobrego w Zarębach, Justyna Klonowska z PSP nr 1 im. M J. Piłsudskiego w Chorzelach, Anna Drubkowska z PSP im. Ojca H. Kowalczyka w Duczyminie, Agata Łukaszewska i Elżbieta Przybyłek z PSP w Krukowie, Krzysztof Rogowski z ZSP im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach, Adam Kopczyński z PSP w Pościeniu Wsi i Jarosław Motacki z PSP w Krzynowłodze Wielkiej. Uczestnicy turnieju startowali w trzech kategoriach wiekowych obejmujących: I grupa wiekowa- klasy I – VI szkół podstawowych, II grupa klasy- VII-VIII i klasy II – III gimnazjum oraz III grupa wiekowa uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy zaprezentowali swoją wiedzę dotyczącą spraw przeciwpożarowych w formie pisemnego testu i egzaminu ustnego. Najlepsi w swoich kategoriach w gminie wezmą udział w eliminacjach na szczeblu powiatowym. Po podsumowaniu liczby punktów zdobytych przez uczestników z obu etapów komisja w składzie: st. ogn. mgr Olga Król z PSP w Przasnyszu, asp. Tomasz Kossak z PSP w Przasnyszu, Mieczysław Jachimowski Wiceprezes Gminnego Zarządu OSP Chorzele oraz Janusz Nidzgorski Prezes Gminnego Zarządu OSP Chorzele wyłoniła zwycięzców:


I grupa wiekowa:
I miejsce: Sandra Pełka (SP Zaręby)
II miejsce: Magdalena Gąsiorowska (SP Zaręby)
III miejsce: Daria Burnos (SP Duczymin)

II grupa wiekowa:
I miejsce: Aleksandra Nachtygal (SP2 Chorzele)
II miejsce: Katarzyna Zapadka (SP Zaręby)
III miejsce: Wiktoria Michalak (SP Zaręby)

III grupa wiekowa:
I miejsce: Sandra Siejka (ZSP Chorzele)
II miejsce: Kinga Piórkowska (ZSP Chorzele)
III miejsce: Wioleta Nidzgorska (ZSP Chorzele)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele. Serdecznie dziękujemy uczniom za udział w konkursie oraz nauczycielom za przygotowanie uczestników. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych!

Źródło UG Chorzele
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments