Nabór do oddziału sportowego w ZSP w Chorzelach

Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach ogłasza nabór do oddziału sportowego w Liceum Ogólnokształcącym.

Szkoła spełnia warunki wskazane w rozporządzeniu MEN z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. Posiadamy najlepszą na terenie powiatu przasnyskiego i północnego Mazowsza bazę treningową oraz wykwalifikowaną kadrę trenerską, a także wymaganą zgodę organu prowadzącego.
W roku szkolnym 2018/2019 jedna z klas licealnych zostanie zorganizowana jako oddział sportowy z piłką ręczną jako dyscypliną wiodącą.

Absolwentka lub absolwent gimnazjum chcący zdobyć wykształcenie średnie, a jednocześnie pragnący kontynuować pasje sportowe powinien w kwestionariuszu przyjęcia do szkoły zaznaczyć stosowną pozycję i w miesiącu maju zgłosić się na egzamin sprawnościowy oraz przejść badania lekarskie.

Oddział sportowy zamiast 3 godzin wychowania fizycznego w tygodniu ma godzin 10, prowadzonych przez trenera. Uczniowie poza zajęciami biorą udział w obozach sportowych oraz uczestniczą w rozgrywkach ligowych stosownie do swojej kategorii wiekowej.

Uczeń kończący klasę zdaje egzamin maturalny na warunkach ogólnych, uczy się na poziomie rozszerzonym wybranych przez siebie przedmiotów, a jednocześnie zdobywa sprawność fizyczną umożliwiającą mu dostanie się do wojska, policji lub straży pożarnej.

Organizacja oddziału sportowego to kolejny etap rozwoju szkoły. Po tegorocznych sukcesach sportowych oraz współpracy z licznymi klubami sportowymi (w tym nawet grającymi w najwyższej klasie rozgrywkowej) przychodzi czas na ukazanie naszym uczniom sportu jako drogi na ułożenie sobie życia w przyszłości.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Dyrektor ZSP w Chorzelach
mgr Krzysztof Milewski

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments