Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje zmienić wzory świadectw szkolnych

Ministerstwo edukacji zaproponowało nowe wzory świadectw szkolnych. Wypisanie przedmiotów będzie należało do szkoły. Projekt przewiduje także zmiany przy wydawaniu mLegitymacji.

 

Projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków trafił właśnie do konsultacji społecznych. Te potrwają 21 dni. Do głównych zmian należy rezygnacja z wyszczególnienia na druku świadectwa nazw przedmiotów.

„Wpisywanie nazw przedmiotów, które uczeń realizował, będzie częścią procesu związanego z wypełnianiem świadectw i arkuszy ocen, za który odpowiada szkoła i które już od wielu lat w zdecydowanej większości szkół odbywa się w postaci elektronicznej” – napisano w uzasadnieniu projektowanej regulacji.

 

Jak tłumaczy resort, „zmiana podyktowana jest m.in. faktem, że do szkół sukcesywnie wprowadzane są nowe przedmioty. Pozostawienie dotychczasowego rozwiązania polegającego na określeniu wzorów świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły i arkuszy ocen z wpisaną nazwą przedmiotów skutkowałoby koniecznością określenia w roku szkolnym 2022/2023 odrębnych wzorów świadectw szkolnych promocyjnych dla klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia (przewidujących wśród obowiązkowych zajęć edukacyjnych przedmiot historia i teraźniejszość) i odrębnych wzorów świadectw szkolnych promocyjnych dla pozostałych klas” – czytamy.

Projekt przewiduje również, że mLegitymacja szkolna, dotąd wydawana na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia, byłaby obowiązkowo wydawana wszystkim, którzy posiadają legitymację szkolną w postaci karty formatu ID-1. mLegitymacja szkolna byłaby wydawana pełnoletniemu uczniowi, a uczniowi niepełnoletniemu – jeżeli rodzice tego ucznia nie wyrazili sprzeciwu.

 

ren

 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments