Gmina Przasnysz wyjaśnia problem siedziby PCK Przasnysz.

Gmina Przasnysz postanowiła zająć stanowisko w sporze lokalowym między urzędem a przasnyskim oddziałem PCK. Poniżej zamieszczamy oficjalne oświadczenie.

„Ze względu na toczącą się w ostatnich dniach medialną dyskusję na temat siedziby przasnyskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, Wójt Gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska zdecydowała się przedstawić dokumentację związaną z tą sprawą – w tym korespondencję prowadzoną przez Urząd Gminy Przasnysz z oddziałem PCK.

Przy okazji Wójt Gminy Przasnysz wyraża zdziwienie, że sprawa, o której wiadomo było już od kilku miesięcy, nabrała w ostatnich dniach tak dużego rozgłosu. Oddział przasnyskiego PCK wiedział od kilku miesięcy, że Gmina Przasnysz nabyła część lokalu przy ul. św. St. Kostki 5 i wręcz jest zmuszona do jak najszybszego przeniesienia części Urzędu Gminy do nowych pokoi. Dowodem na to niech będzie korespondencja przytoczona poniżej.

Władze Gminy Przasnysz od wielu lat otaczają dużym szacunkiem każdą organizację, która działa społecznie na rzecz drugiego człowieka. Na terenie gminy działa wiele stowarzyszeń i grup nieformalnych, które są wspierane przez panią Wójt i pracowników Urzędu. Tak samo też z wielką estymą traktowane są działania społeczne w samym mieście Przasnysz. Niemniej przejęcie części wspomnianego lokalu jest jedyną szansą dla Urzędu Gminy na usprawnienie pracy administracyjnej, która ma służyć całej społeczności gminy. I to usprawnienie możliwe do wdrożenia w ciągu kilku miesięcy, bez konieczności budowania nowej siedziby.

Wójt Gminy Przasnysz stała i stoi na stanowisku, że podobne sporne kwestie najlepiej jest załatwiać w drodze rozmów i konsultacji. Dobra wola każdej ze stron pozwoliłaby wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące każdego. Z informacji, które dotarły do Urzędu Gminy, wynika też, że w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym oddział PCK będzie miał zapewniony lokal w budynku internatu ZSP. Nie pozostanie więc bez dachu nad głową. Szkoda tylko, że do podobnych rozmów nie można było doprowadzić wcześniej, dzięki czemu uniknęlibyśmy zbędnej dyskusji medialnej.

Poniżej cała stosowna dokumentacja związana ze sprawą siedziby PCK w lokalu nabytym przez Gminę Przasnysz.”

Źródło UG Przasnysz
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments