Gmina Przasnysz: Projekt OWIES

Siedem miejscowości z terenu gminy Przasnysz bierze udział w projekcie organizowanym przez BORIS- stowarzyszenie z Warszawy, które w ten sposób chce aktywizować mieszkańców małych wsi. Efektem ma być stworzenie Programu Rozwoju, Integracji i Przedsiębiorczości w gminie Przasnysz. Pomoże on wszelkim zarejestrowanym stowarzyszeniom pozyskiwać pieniądze z rożnych krajowych lub unijnych programów. Na razie mieszkańcy jednak analizują potrzeby mieszkańców i planują działania na ten rok. Będzie się działo.

Spotkanie z Piotrem Henzlerem z BORIS-a odbyło się 28 stycznia w Bogatem. Obecni byli przedstawiciele poszczególnych miejscowości biorących udział w projekcie: Dobrzankowa, Bartnik, Mchowa, Leszna, Bogatego, Karwacza i Oględy. Każdy opowiedział o potrzebach mieszkańców i planach na ten rok. Wszystkie społeczności zgodnie mówiły, że głównym celem jest integracja, kultywowanie tradycji, alternatywne spędzanie czasu dla dzieci i młodzieży, ale także wiele inwestycji, o których mieszkańcy marzą.

Projekt pod nazwą OWIES (Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu) rozpoczął się w ubiegłym roku. Stowarzyszenie BORIS zaproponowało współpracę właśnie gminie Przasnysz. Gmina nie dokłada do projektu pieniędzy. Każda z siedmiu wytypowanych wsi wybrała swoich przedstawicieli. Ci przeszli szkolenia dotyczące ekonomii i wielu zagadnień dotyczących integracji, prowadzenia działalności, zakładania stowarzyszeń. Odbyli kilka wizyt studyjnych. Organizowali też, otrzymując na ten cel pieniądze ze stowarzyszenia, różne uroczystości. W tym roku głównym elementem jest skupienie się na rozwoju poszczególnych miejscowości.

– Celem programu jest aktywizacja mieszkańców, powstawanie stowarzyszeń, które mogą zarabiać na siebie oraz integrować społeczność- wyjaśnia koordynator projektu na terenie gminy, Elżbieta Urban z GOPS-u- Plany działania na ten rok nie są głównym celem. W tym roku przedstawiciele poszczególnych miejscowości wraz z trenerami z BORIS-a mają za zadanie stworzenie Programu Rozwoju, Integracji i Przedsiębiorczości w gminie Przasnysz. Jeżeli radni uchwalą taki program, wszelkie stowarzyszenia będą miały podłoże do swoich działań zarobkowych czy skierowanych na integrację mieszkańców. Ułatwi im to pozyskanie wszelkich dofinansowań, gdyż jako jeden z argumentów będą właśnie podawać uchwalony przez gminę program. Nie będzie w nim zawartych konkretnych działań, ale ogólne kierunki rozwoju gminy. Liczę także, że dzięki udziałowi w projekcie zawiąże się kilka stowarzyszeń, które będą pozyskiwać pieniądze i oficjalnie działać na rzecz swoich społeczności- wyraziła nadzieję dyrektor GOPS-u.


to


Sprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.