Gmina Przasnysz podaruje Powiatowi Przasnyskiemu część zabudowanej działki w centrum miasta

Na ostatniej sesji powiatowi radni wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz powiatu udziału we współwłasności budynku oraz działki w centrum Przasnysza, która zostanie przekazana przez gminę Przasnysz w formie darowizny. Wiemy, o co chodzi.

 

Przedmiotem darowizny są udziały w działce oraz budynku Centrum Aktywizacji Biznesu przy Starostwie Powiatowym Przasnyszu. Współwłaścicielem budynku oraz działki, na której stoi budynek, jest gmina Przasnysz.

Przed laty, w celu wybudowania nowej części budynku starostwa, została zawarta trójstronna umowa partnerska podpisana przez powiat (który został liderem projektu), gminę oraz miasto Przasnysz.

 

– Już 6 lat temu strony umowy partnerskiej ustaliły, że nowe skrzydło budynku (nakłady) wybudowane w całości z uzyskanego dofinansowania i środków finansowych lidera, będzie stanowiło wyłączną własność Powiatu Przasnyskiego. Po zakończeniu przez Powiat Przasnyski realizacji projektu powstały warunki formalnoprawne do wykonania przez strony Umowy partnerskiej i przekazania Powiatowi Przasnyskiemu udziału w nieruchomości zabudowanej nowym skrzydłem. Przekazanie przez Gminę Przasnysz udziału nastąpi w drodze darowizny i doprowadzi do zniesienia współwłasności — informuje wójt gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska, w odpowiedzi na nasze pytania.

Gmina Przasnysz przekazała powiatowi w darowiźnie 33% udziałów w nieruchomości  zabudowanej budynkiem administracyjno – biurowym, o powierzchni 0,0343 ha.

Darowizna przeznaczona jest na realizację celu publicznego tj. na siedzibę organu administracji. Skupienie w rękach powiatu 100% udziałów w nieruchomości ułatwi zarządzanie obiektem oraz usprawni ewentualne dalsze procesy inwestycyjne.

 

M.Jabłońska

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments