Drzewo na swojej posesji wytniesz bez zezwolenia

Od 2017 roku weszły w życie zmiany dotyczące wycinki drzew i krzewów w obrębie własnej posesji. Dotychczas na każdorazowe wycięcie wymagane było zezwolenie z urzędu gminy, obecnie dzięki nowelizacji ustawy, wycinka bez zezwolenia będzie legalna i znikną kary z tego tytułu.

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody oraz ustawie o lasach, wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku zakładają, że zniknie szereg formalności dotyczących możliwości wycięcia drzew i krzewów na terenie własnej posesji. Zniknie np. obowiązek występowania do urzędu gminy lub miasta z wnioskiem o zezwolenie na wycięcie roślin, jeśli wycinka nie będzie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uzyskanie zezwoleń jest nadal konieczne w przypadku przedsiębiorców czy instytucji. Ochronie nadal będą też podlegały drzewa, które są np. siedliskiem ptaków będących pod ochrona gatunkową.

Ustawa zakłada także, że to rada gminy i poszczególne samorządy będą mogły określać w swoich uchwałach zasady oraz kryteria takiej wycinki, a także ustalać stawki opłat za wycinkę, która wymaga zezwolenia. Warto jednak pamiętać, że gdy drzewo uległoby złamaniu lub wywróciło się, konieczne jest zgłoszenie tego faktu organowi właściwemu do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, który ma obowiązek sporządzić dokumentację zdjęciową oraz protokół z oględzin.

Znowelizowane przepisy nie dotyczą drzew rosnących na gruncie leśnym i taka wycinka wymaga każdorazowego uzgodnienia z leśniczym oraz oznakowania drewna w oparciu o przepisy ustawy o lasach. Należy też zachować szczególną ostrożność usuwając drzewa i krzewy na posesjach graniczących np. z drogą publiczną. Nowelizacja ustawy dostępna jest na stronie sejm.gov.pl.

źródło: www.dziennikazachodni.pl

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments