Dotacje przyznane Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu na rok 2017

Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury

Wniosek złożony w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla konkursu zamkniętego nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-013/16,
dla Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe RPO WM 2014-2020

Projekt polega na stworzeniu właściwej infrastruktury na potrzeby funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zakupie niezbędnego wyposażenia dla ww. biblioteki oraz Muzeum Historycznego (wyposażenie uzupełniające zasoby Muzeum, służące jego działalności oraz zapewnieniu właściwych warunków przechowywania zbiorów). Realizacja zadania ma w celu udostępnienia nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Przasnyszu. Projekt obejmuje zadania inwestycyjne:

– kompleksowa przebudowa budynku dawnego kina w Przasnyszu oraz wyposażenie służące działalności kulturalnej – działalności Biblioteki Miejskiej i Muzeum Historycznego przy współpracy MDK w Przasnyszu.

Wartość projektu ogółem: 3 111 758,94 zł

Przyznane dofinansowanie: 2 156 594,57 zł

Czas realizacji: 2017 – 2018 rok

Nakręceni na historie

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki 2017”

Głównym celem zadania „Nakręceni na historie” jest poprawienie dostępu do książki – w jej formatach  niedostępnych do tej pory w bibliotece (e­booki, e­czytnik, czytak) oraz wzmocnienie kulturotwórczej
roli biblioteki (wydarzenia edukacyjne, kulturalne, integrujące). Cel ten osiągniemy poprzez realizację 6  spójnych bloków tematycznych, dla których ideą przewodnią jest „historia” rozumiana jako opowieść.
Zadanie składać się będzie z działań animujących kulturę i aktywizujących lokalną społeczność
przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych. Dzięki realizacji zadania poszerzymy zakres usług
bibliotecznych dostosowując je do potrzeb czytelników, zwłaszcza młodych.  Zadanie ma charakter
kompleksowy, jednocześnie jest różnorodne w formie. Ideą zadania jest także  kreowanie wspólnoty
zarówno międzypokoleniowej, jak i lokalnej na poziomie mieszkańców i instytucji.  Wspierać nas będą
nasi Partnerzy: Fundacja SCALAM, a  także instytucje kultury działające w mieście (Muzeum  Historyczne
i Miejski Dom Kultury)

Wartość projektu ogółem: 67.000 zł

Przyznane dofinansowanie: 50.000 zł

Czas realizacji: 2017 rok

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments