Czernice Borowe: OTWARTY NABÓR POMYSŁÓW – GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

- logo_rewitalizacja.jpg

Szanowni Państwo,

Trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czernice Borowe  na lata 2016-2024. Istotną częścią Programu jest lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgłaszanych przez Mieszkańców, a w szczególności przez podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe, które są zainteresowane realizacją działań gospodarczych i społecznych  na rewitalizowanych terenach.

W związku z powyższym, zwracam się do wszystkich Mieszkańców z prośbą o zgłaszanie pomysłów, projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane do 2024 roku na wskazanych obszarach do rewitalizacji, które obejmują:

– Sołectwo Czernice Borowe

-Sołectwo Chojnowo

– Miejscowość Kuskowo

– Miejscowość Pawłowo Kościelne

– Północną część miejscowości Rostkowo

 

JAK PRZYGOTOWAĆ ZGŁOSZENIE PROJEKTU / POMYSŁU?

  • Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego konkretnego, proponowanego przedsięwzięcia – np. miejsca, które wymaga zagospodarowania albo nieruchomości, która wymaga remontu, lub też powszechnego problemu społecznego do rozwiązania, itp.
  • W razie potrzeby ta sama osoba może złożyć więcej niż jeden formularz.
  • Można zgłaszać zarówno projekty dotyczące przestrzeni publicznych, projekty remontowo-budowlane, jak i projekty o charakterze społecznym, środowiskowym czy gospodarczym, na przykład pomysły na zagospodarowanie czy poprawę wizerunku przestrzeni itp.
  • Przedmiotem propozycji mogą być zarówno gotowe projekty, które Zgłaszający chciałby zaproponować do ujęcia w Programie Rewitalizacji, jak i wstępne propozycje lub postulaty co do konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte na wybranym obszarze gminy.
  • Zgłaszającymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne – począwszy od mieszkańców gminy poprzez przedsiębiorców, właścicieli i zarządców nieruchomości.

Wszystkie zgłaszane projekty zostaną zgromadzone i ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumencie.

Wypełnione formularze prosimy przekazywać w formie elektronicznej przesyłając na adres: sekretariat@czerniceborowe.pl lub wydrukować i złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, w godzinach pracy urzędu.

Termin składania formularzy – do 15 lipca 2016 r.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w otwartym naborze pomysłów.

Formularz zgłoszenia projektu (doc)

 /-/ Wojciech Brzeziński
Wójt Gminy Czernice Borowe


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments