Władze gmin walczą o nowe drogi. Władze powiatu wspierają.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego podjęto kolejne uchwały w sprawie partnerstwa z gminami powiatu i udzielenia przez władze powiatu pomocy finansowej na budowę dróg i ulic w gminach: Przasnysz, Krasne, Jednorożec, Krzynowłoga Mała i Chorzele na łączna kwotę około 2 miliny złotych.

Korzyści dla wszystkich

Gminy przygotowują wnioski na budowę dróg i ulic na swoim terenie, zabezpieczają wkłady własne, a starostwo udziela pomocy finansowej i wspiera władze gmin w staraniach o pieniądze na modernizację kolejnych dróg i ulic. I odwrotnie.

Większe szanse na nowe inwestycje

 

Dzięki udziałowi starostwa (i odwrotnie) samorządy gminne otrzymują dodatkowe punkty w ocenie i pozyskują wielomilionowe kwoty na drogi i inne inwestycje. Analogicznie dzięki udziałowi gmin, potrzebne dotacje otrzymuje starostwo. Wartość dodana jest wtedy ogromna, a korzystają mieszkańcy. Tak jest i w tym przypadku.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego podjęto uchwały w sprawie partnerstwa i udzielenia pomocy finansowej Gminom: Przasnysz, Krasne, Jednorożec, Krzynowłoga Mała i Chorzele.

W wyniku partnerstwa i współpracy władze powiatu udzielą gminom pomocy finansowej na łączną kwotę około 2 milionów złotych. A dokładnie:

 – Gmina Krasne otrzyma pomoc finansową w kwocie 240 tys. zł. – na przebudowę ulicy Kopernika w Krasnem

 – Gmina Chorzele otrzyma pomoc finansową w kwocie 320 tys. 500 zl. – na przebudowę wraz z odwodnieniem ulicy 1 Maja w Chorzelach

 – Gmina Jednorożec otrzyma pomoc finansową w kwocie 823 tys. zł – na przebudowę ulic jasnej, leśnej i Klubowej w Jednorożcu

 – Gmina Przasnysz otrzyma pomoc finansową w kwocie 345 tys. zł – na przebudowę drogi w miejscowości Mchówko

 – Gmina Krzynowłoga Mała otrzyma pomoc finansową w kwocie 50 tys. zł – na przebudowę drogi gminnej, od drogi powiatowej (Mchowo – janowo) – Krajewo Kłódki

Partnerstwo korzystne dla obu stron

Gminy dzięki partnerstwu otrzymają lepszą punktacje swoich wniosków, co zwiększy szansę pozyskania pieniędzy na nowe drogi i ulice. Warunkiem przekazania środków przez powiat jest pozyskanie przez gminy dotacji celowych z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Argumentami podnoszonymi przez gminy w swoich wnioskach jest poprawienie dostępności transportowej przez tworzenie na terenie tych gmin spójnej i przyjaznej sieci drogowej, czy poprawa dostępności do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Realizacja tych zadań przez gminy z oczywistych względów poprawi bezpieczeństwo i jakość życia lokalnych społeczności.

Przasnysz i Czernice Borowe w poprzednich latach również korzystały

W ubiegłych latach z partnerstwa z powiatem i pomocy finansowej korzystało również miasto Przasnysz i gmina Czernice Borowe. Jak ważne jest partnerstwo samorządów w pozyskiwani dotacji może świadczyć finansowy udział starostwa w przebudowie ulic miejskich w Przasnyszu, m.in. ul. Sosnowej, P. Ściegiennego, Cz. Miłosza, G. Narutowicza, Kard. S. Wyszyńskiego, S. Kisielewskiego, K.K. Baczyńskiego, J. Brzechwy, Starzyńskiego, Różanej, remontu mostu w ulicy Przemysłowej – ponad 800 tys. zł. wkładu własnego Starostwa, czy przebudowy stadionu miejskiego w Przasnyszu – 400 tys. zł wkładu własnego Starostwa. Także z władzami gminy Czernice Borowe w poprzednich latach takie partnerstwa były zawierane, a współpraca odbywała się z korzyścią dla mieszkańców.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments