WAT objął patronat nad przasnyskim ogólniakiem, nad podobnym porozumieniem zastanawia się także SGGW

 WAT objął patronat nad przasnyskim ogólniakiem, nad podobnym porozumieniem zastanawia się także SGGW

27 listopada br. Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji  Narodowej  w Przasnyszu dołączyło do  51  szkół średnich, objętych honorowym patronatem przez Wojskową  Akademię Techniczną.  Inicjatywę zgłosił do starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego dyrektor LO dr Radosław Waleszczak. Nad podobnym porozumieniem zastanawia się SGGW.

W  liście intencyjnym  podpisanym  przez rektora  WAT  gen. bryg. prof. dr. hab. Zygmunta Mierczyka, starostę powiatu przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego, wicestarostę powiatu Tomasza  Ossowskiego oraz dyrektora liceum dr. Radosława Waleszczaka, wyrażona została wola wspólnego działania na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, propagowania wiedzy politechnicznej i z zakresu wojskowości oraz przygotowania przyszłych  kadr dla nauki  i gospodarki . W ramach współpracy postanowiono również podejmować działania służące rozwojowi społeczności lokalnej i regionu, głównie przez prowadzenie badań naukowych oraz wykonywanie ekspertyz i prognoz.

W spotkaniu  Wojskową   Akademię Techniczną reprezentowali: prorektor ds. studenckich doc. dr inż. Stanisław Konatowski i dr inż. Wojciech Kocańda, który zaprezentował zebranym potencjał naukowo-dydaktyczny naszej uczelni, jej zmiany i rozwój na przestrzeni 60 lat istnienia. Starosta Zenon Szczepankowski, dziękując władzom uczelni za podjęcie współpracy i podpisanie listu podkreślił, że powiat przasnyski słynie z tradycji wojskowych,  a zainicjowana dzisiaj współpraca z liceum ogólnokształcącym na pewno będzie efektywna.

Serdeczne słowa pod adresem WAT skierował do JM Rektora dyrektor liceum dr Radosław Waleszczak. Podkreślił on, że współpraca z tą uczelnią jest zaszczytem,  a także wyzwaniem dla szkoły, którą kieruje i doskonale wpisuje się w poszerzenie oferty  zaspokajającej  potrzeby edukacyjne młodzieży w aspekcie szeroko rozumianych nauk technicznych .  Zwrócił tez uwagę, że podpisanie listu intencyjnego i honorowy patronat WAT zbiega się z 90. leciem istnienia LO im. KEN w Przasnyszu.


Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy

źródło: www.wat.edu.pl         


                                                                       

Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...