Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

Dnia 25 listopada 2016 roku, o godzinie 8:15, w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej odbył się „Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego”. Dzięki pomysłowi nauczyciela informatyki – Dariusza Wojtali i akceptacji pomysłu przez dyrektora szkoły – dr Radosława Waleszczaka, dnia 18 lutego 2016 roku szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego projektu „Cyfrowobezpieczni.pl”. Projekt został powołany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej a jego wykonawcą jest Stowarzyszenie Miasta w Internecie z Tarnowa.

Do SDBC przygotowywaliśmy się od 2 tygodni a jego plan uwzględniał następujące elementy:

 • spotkanie inauguracyjne dla społeczności uczniowskiej (uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły) w sali gimnastycznej, gdzie edukator programu Cyfrowobezpieczni.pl Dariusz Wojtala, jednocześnie szkolny mentor programu przedstawił cel projektu i cel swojego przyjścia na spotkanie do naszej szkoły. Omówiłem elementy SDBC, na który składały się:

  • spotkania z nauczycielami, uczniami i dyrekcją,

  • rozmowy o tym, jak mądrze wykorzystywać komputery – i na co uważać przy korzystaniu z nich,

  • opinie osób, z którymi się spotkałem,

  • informacja, że Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego jest częścią projektu Cyfrowobezpieczni.pl, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i, że takie spotkania odbędą się w całej Polsce, w prawie 2500 szkołach.

  • W ramach projektu przygotowany został konkurs, w wyniku którego pięć szkół rocznie, w Polsce otrzyma pełne wyposażenie pracowni informatycznej, kolejne pięć organizację wyjazdów dla uczniów a jeszcze następne pięć organizację wyjazdów na edukampy dla nauczycieli,

  • W kolejnej części spotkania inauguracyjnego został zaprezentowany przygotowany na to spotkanie specjalny film ukazujący sytuacje, na jakie uczniowie mogą się natknąć podczas surfowania po Internecie. Po jego zakończeniu, krótko podsumowaliśmy z uczniami wrażenia z sytuacji przedstawionych na nim. Przedstawiłem kilka przykładów, że Internet może pomagać w nauce (np. wyszukiwanie wiedzy, możliwość brania udziału w grach edukacyjnych). „Zasugerowałem, że z komputera i Internetu można korzystać bezpiecznie ale trzeba znać kilka podstawowych zasad bezpiecznej pracy z technologią.”

  • Przedstawiłem dalszy plan dnia, zapowiadając warsztaty w poszczególnych klasach, zgodnie z ustalonym z dyrekcją planem.

 • Na kolejnych czterech jednostkach lekcyjnych spotkałem się na warsztatach z klasami: 1a, 1b, 1g i 2b. Tematykę warsztatów przystosowałem do wieku uczniów i po wcześniejszych rozmowach z uczniami, pytając z czym mają największy kłopot surfując po sieci. Rozmawialiśmy na temat: prawa autorskiego, tworzenia bezpiecznych loginów i haseł, sprawdzaliśmy programem szyfrującym, ile czasu potrzebuje haker, by złamać nasze hasło, rozważaliśmy w formie rozsypanki, jakie zagrożenia, z zakresu Cyberprzemocy są najbardziej niebezpieczne, a które mniej szkodliwe. Uczniowie sami (w grupach) dobrali klucz według, którego ustalali kolejność szkodliwych zachowań, jakie można spotkać podczas pracy w Internecie. Wszystkie grupy pracowały z dużym zaangażowaniem i broniły ustalonego przez siebie porządku (burza mózgów). Każde spotkanie zawierało ankietę wiedzy (przed/i po) oraz krótki film wspomagający późniejsze ćwiczenia, ewentualnie prezentację,

 • O godzinie 14:15 spotkałem się z nauczycielami-wychowawcami i dyrekcją szkoły na szkoleniu na temat: „Najczęstsze formy Cyberprzemocy, spotykane w Internecie”. Jak je wykrywać, zauważać, jak reagować, działać? Obejrzeliśmy też filmy: Homo Tabletis i Amanda Todd, przedstawiające niebezpieczne sytuacje jakie może uczeń/rodzic doświadczyć w swoim życiu korzystając z Internetu. Przedstawiłem informację o udziale szkoły w konkursie z nagrodami oraz w jaki sposób, jakimi formami działań można zdobywać drogocenne punkty, angażując w to młodzież. Przedstawiłem też scenariusz szkolenia zawierający ciekawe przykłady oraz film przygotowany dla wychowawców, na szkolenie dla rodziców na najbliższą wywiadówkę. Przekazałem dyrekcji szkoły materiały dla rodziców i szkoły w formie broszur, plakatów, filmu dla rodziców i filmu dla uczniów. Na zakończenie wysłuchałem pytań nauczycieli związanych z poruszanym tematem i odpowiedziałem, jak w określonych sytuacjach reagować i działać. Poprosiłem też o udokumentowanie spotkań szkoleniowych z rodzicami listami obecności oraz zdjęciem.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniem dyrektora szkoły i edukatora Cyfrowobezpieczni.pl za miłą i rzeczową współpracę oraz organizację SDBC w szkole.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę Cyfrowobezpieczni.pl. Tam swój profil posiada nasza szkoła, tam dowiesz się więcej o naszych działaniach obecnych i przyszłych.

Opracował – Dariusz Wojtala

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments