Sukces Mateusza Szemplińskiego w konkursie recytatorskim.

Mateusz Szempliński z III gimnazjalnej ze Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej zajął drugie miejsce w Konkursie Recytatorskim Poezji Patriotycznej, który odbył się 14 listopada w Dzierzgowie pod patronatem wójta tejże gminy.

W konkursie wzięło udział 20 uczniów ze szkół w: Rzęgnowie, Dzierzgowie, Grudusku i oczywiście z Krzynowłogi Małej. Naszą gminę reprezentowali – oprócz wspomnianego Mateusza, także Wiktoria Mostowa i Zuzanna Chmielińska z klasy VII.

Członkowie komisji, oceniając wykonanie każdego z uczestników, brali pod uwagę dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe tekstu, zaangażowanie emocjonalne, pomysłowość interpretacji, dykcję. Sami uczniowie prezentowali wysoki poziom artystyczny i poważnie podeszli do tego zadania. Tym większy więc wymiar sukcesu Mateusza.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, wszystkim uczestnikom konkursu wręczono pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne nagrody pocieszenia.


 

Źródło UG Krzynowłoga Mała
Sprawdź również
Komentarze
Loading...