STREFA ZAMIESZKANIA – bezpieczna strefa dla pieszych

Ustawa Prawo o ruchu drogowym definiuje „strefę zamieszkania” jako obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.
                                               

Strefy takie wyznaczone są na dużych osiedlach mieszkaniowych np. ,,Tęczowa”, a także w rejonach osiedli domków jednorodzinnych np. osiedle ,,Błonie”, a nawet w centralnej części miasta ul. Rynek – rozwiązania takie mają skutkować spowolnieniem ruchu pojazdów i w maksymalny sposób zapewnić pieszym bezpieczeństwo w warunkach nasilonego ruchu.

Szczególne zasady ruchu drogowego, o których mowa w definicji ,,strefy zamieszkania” to:

·         dopuszczalna prędkość dla wszystkich pojazdów to 20 km/h

·         pieszy może korzystać z całej szerokości jezdni i zawsze ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami

·         progi zwalniające nie muszą być poprzedzone znakami ostrzegawczymi

·         możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby dorosłej

·         przy wyjeździe ze strefy zamieszkania na drogę publiczną to my włączamy się do ruchu – kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu

·         zasada ograniczonego zaufania polegająca na tym, że każdy uczestnik ruchu oraz inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego zachowania

·         zakaz parkowania w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu (w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdów parkowanie jest niedopuszczalne).

Wielu kierowców  ,,nieznajomością prawa” naraża sie na  mandat karny.  Złamanie zakazu parkowania poza wyznaczonymi miejscami w strefie zamieszkania może skutkować mandatem karnym w wysokości 100 zł. i 1 punkt karny.

Wydział Ruchu Drogowego KPP Przasnysz

sierż. A. Chylińska


Może ci się spodobać również
Komentarze
Loading...