Stołeczna policja z nowym komendantem

Na stanowisko komendanta stołecznego policji powołano nadinspektora Dariusza Działo. Dotychczasowy szef warszawskich mundurowych nadinspektor Mirosław Schossler objął funkcję zastępcy komendanta głównego.

Nadinspektor Dariusz Działo jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Nowy szef stołecznej policji został przyjęty do służby w 1988 r. Od 1992 r. był zatrudniony w pionie kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, a w 2008 r. został komendantem tej jednostki. W listopadzie 2011 r. z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego otrzymał nominację na stopień generalski. Nadinspektor Dariusz Działo od 2012 r. był śląskim komendantem wojewódzkim policji (największego garnizonu w kraju). Za swoje zasługi wielokrotnie był wyróżniany odznaczeniami resortowymi i państwowymi.

Nadinspektor Mirosław Schossler, który dotąd pełnił funkcję szefa stołecznej policji, pracował m.in. w Centralnym Biurze Śledczym jako zastępca dyrektora, kierował garnizonem mazowieckim, świętokrzyskim i stołecznym. Nowy zastępca szefa polskiej policji będzie odpowiadał za pion kryminalny.

Policja jest podstawową formacją gwarantującą bezpieczeństwo w państwie. Jej głównym zadaniem jest stanie na straży prawa, zapewnienie ochrony i pomocy. W jej szeregach pracuje około 100 tysięcy osób. W województwie mazowieckim działają dwa garnizony policji: stołeczny (obejmujący Warszawę i powiaty: nowodworski, warszawski – zachodni, grodziski, pruszkowski, piaseczyński, otwocki, miński, wołomiński i legionowski) oraz mazowiecki (pozostała część regionu) – z siedzibą w Radomiu.


Urząd Wojewódzki w Warszawieguest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments