Starostwo rozpoczyna realizację projektu doskonalenia nauczycieli

Informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Przasnyszu rozpoczyna realizację projektu zmodernizowanego system doskonalenia nauczycieli. Podjęte działania są zadaniami projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie przasnyskim” w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie poprzez wdrożenie kompleksowych planów wspomagania szkół i przedszkoli.

Projekt będzie realizowany w publicznych placówkach – przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, funkcjonujących na terenie powiatu.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
1. Opracowanie i monitorowanie Rocznego Planu Wspomagania (RPW).
2. Przeprowadzenie wspomagania w szkołach i przedszkolach.
3. Prowadzenie lokalnych Sieci Współpracy i Samokształcenia.

Podejmowane działania mają pomóc w przyszłości w jak najlepszym przygotowaniu się szkół/przedszkoli do zmian zmierzających do zmodernizowania polskiego systemu oświaty umożliwiającego efektywny, powszechnie dostępny i spójny z rozwojem szkół system doskonalenia nauczycieli.

Dokumenty do pobrania dla uczestników projektu:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – pobierz

Zał. 1 do Regulaminu – pobierz

Zał. 2a. Formularz zgłoszeniowy szkoły/przedszkola – pobierz

Zał. 2b. Formularz zgłoszeniowy nauczyciela/nauczycielki – pobierz

Zał. 3. Oświadczenie uczestnika projektu – pobierz

Zał. 4a. Deklaracja uczestnictwa szkoły w projekcie – pobierz

Zał. 4b. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – pobierz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments