Starosta, Zarząd i Rada Powiatu podziękowali społecznym działaczom Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Przasnyszu

Na uroczystej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego władze powiatu podziękowały również społecznym, wieloletnim działaczom Polskiego Czerwonego Krzyża Oddziału Rejonowego w Przasnyszu Wiesławie Krawczyk i Bogusławowi Brykale.

Działacze usłyszeli wyrazy uznania, szczerej wdzięczności za trud, wysiłek i zaangażowanie wkładane w systematyczne realizowanie misji Czerwonego Krzyża na terenie Powiatu Przasnyskiego, jaką jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.  Dziękowano za wieloletnią, pełną zaangażowania i wytrwałości działalność związaną z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Przasnyszu. Polski Czerwony Krzyż jest organizacją nowoczesną, dynamiczną i inspirującą. Skutecznie wypełnia swą misję, głównie dzięki pracy członków  i wolontariuszy. Cieszy się uznaniem w oczach partnerów zewnętrznych i szerokiej opinii społecznej. Z rąk starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego i przewodniczącego Rady Powiatu Marka Walędziaka byli prezesi otrzymali okolicznościowe dyplomy i medale.


DSC_1417 - Kopia

 


Sławomir Czaplicki

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego, Promocji

i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments