Porządek XXV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.

Porządek XXV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.

Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Promocji i Rynku Pracy


 

Komentarze są zamknięte, ale 1 | Trackbacks i Pingbacks są otwarte.