Porządek XV sesji Rady Miejskiej w Przasnyszu.

Zapraszamy Mieszkańców Przasnysza do udziału w sesji Rady Miejskiej w Przasnyszu. XV sesja odbędzie się 27 sierpnia o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

TEMATEM OBRAD SESJI BĘDZIE:

1. Podjęcie uchwał w sprawie:

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019 – 2028,

– zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok,

– zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

– zmiany uchwały nr XLVII/304/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek, dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Przasnysz,

– określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Przasnysz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Przasnysz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

– zmiany uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr LIII/435/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przasnysz,

– zmiany Statutu Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu.

2. Sprawy różne.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments