ODSZKODOWANIA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRY

Podstawa prawna –art.126 ust.1 pkt  5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

   Osoby posiadający gospodarstwa rolne, leśne i rybackie mogą ubiegać się o odszkodowania za straty wyrządzone przez bobry. Za szkody te odpowiada Skarb Państwa, w którego imieniu działa Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Aby ubiegać się o odszkodowanie należy złożyć wniosek wraz z załącznikami takimi jak:

– aktualny odpis z ksiąg wieczystych

-aktualny wypis z rejestru gruntów

– kopia mapki z zaznaczonym miejscem wystąpienia szkody

– można również dołączyć dokumentację fotograficzną.

Wnioski z terenu województwa mazowieckiego należy składać pod adresem:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

  Wydział Spraw Terenowych

         ul. Gorbatowa 15

          07-410 Ostrołęka

Wnioski o odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry można składać  kilkakrotnie. Brane są wtedy pod uwagę szkody powstałe od dnia wizyty rzeczoznawcy. Niestety procedura jaka obowiązuje przy szacowaniu strat jest bardzo długa i na odszkodowanie trzeba czekać nawet kilka miesięcy.


Monika Łukasiak


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments