Niech ten sztandar jednoczy Was zawsze podczas wykonywania słusznych i wymagających odwagi działań.

Przemówienie starosty przasnyskiego i jednocześnie przewodniczącego Społecznego Komitetu na rzecz ufundowania sztandaru dla KPP w Przasnyszu Zenona Szczepankowskiego.

Panie Senatorze, Pani Nadinspektor, Ekscelencjo Księże Biskupie, Przedstawiciele UW i UM, Panowie Komendanci Wojewódzcy i Powiatowi, Policjanci, Szanowni Państwo,

W dn. 13 czerwca 2017 r., w ramach przygotowań do obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, powstał komitet społeczny na rzecz ufundowania sztandaru dla KPP w Przasnyszu. W jego skład weszli: Zenon Szczepankowski, Zbigniew Listwon, Waldemar Trochimiuk, Beata Szczepankowska, Grażyna Wróblewska, Wojciech Brzeziński, Jerzy Humięcki, Krzysztof Stancel, Michał Szczepański, ks. prałat Andrzej Maciejewski, ks. prałat Tadeusz Niestępski, Elżbieta Sternal, Krzysztof Bieńkowski, Robert Gwardys, Małgorzata Brzezińska.

Komitet podsumował pracę Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu w ostatnim 20-leciu, czyli w okresie zwiększonej odpowiedzialności samorządów za bezpieczeństwo publiczne i włączenia lokalnej policji do zespolonych służb z administracją powiatową.

Samorządy i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek w powiecie przasnyskim stanowią ważny element społeczeństwa obywatelskiego.

W odniesieniu do naszej policji mieszkańcy powiatu przasnyskiego mają szczególne powody do pozytywnej oceny. Wystarczy porównać statystykę przestępstw kryminalnych w ostatnim 20-leciu. Zmniejszyły się one z liczby 801 w r. 1998 do 411 w r. 2017.

Wpływ na to miały różne czynniki, w tym bardzo ważny wysiłek naszej policji, którą w tym okresie kierowali zaangażowani komendanci: mł. insp. Mieczysław Wierzbicki, podinsp. Jerzy Pałysa, insp. Zbigniew Listwon i obecnie insp. Tomasz Łysiak.

Należy zauważyć, że w tym czasie, staraniem wymienionych komendantów i ich współpracowników, ale także dzięki dobrej współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu, Komendą Główną i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz samorządami wszystkich szczebli, w Przasnyszu powstała nowa siedziba policji oraz zakupiony został w całości nowy tabor transportowy i wyposażenie. To skokowa poprawa warunków pracy funkcjonariuszy.

W każdym roku składamy się, strona rządowa i samorządowa, i za wspólne fundusze zakupujemy nowe samochody. Tylko w ciągu ostatniego roku nasza jednostka otrzymała dzięki temu po raz kolejny 4 nowe pojazdy.

Sprawność naszej jednostki leży w zainteresowaniu nas wszystkich,  a dzisiejszy akt nadania sztandaru dla KPP w Przasnyszu, traktujemy zarówno jako wyraz uznania dla jej pracy i zaangażowania, jak też element motywacji do dalszej służby na rzecz społeczeństwa, dla którego bezpieczeństwo jest sprawą pierwszoplanową.

Dziękujemy tym samym wszystkim pracownikom KPP w Przasnyszu i dziękujemy służbom nadrzędnym i współpracującym z przasnyską jednostką za życzliwość i wielokierunkową pomoc.

Niech ten sztandar jednoczy Was zawsze podczas wykonywania słusznych i wymagających odwagi działań.

 Przyjmijcie też najlepsze życzenia w związku ze zbliżającym się Świętem Policji oraz gratulacje za odznaczenia i awanse.

Dziękuję też NZZ Policjantów za przyznanie mi medalu, który przyjąłem z zaszczytem nie kryjąc miłego zaskoczenia.

/-/ Zenon Szczepankowski

Skomentuj artykuł

avatar