MOPS Przasnysz: Wypłaty zasiłków w kasie za m-c grudzień 2016 rok

Zasiłki w kasie MOPS za m-c grudzień 2016 rok będą wypłacane w następujących dniach:

1. 16.12.2016 – wypłata świadczeń rodzinnych i opiekuńczych
(I-tura od A – K w nazwisku), wypłata funduszu alimentacyjnego             

2. 19.12.2016 wypłata świadczeń rodzinnych i opiekuńczych (II – tura od L – Ż w nazwisku), wypłata świadczenia wychowawczego 500 + (I tura od A – K w nazwisku)

3. 20.12.2016 –  wypłata zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych 500+  ( II tura od L – Ż w nazwisku).

4. 21.12.2016 – wypłata zasiłków okresowych i zasiłków celowych

5. 22/23.12.2016 –  wypłata za prace społeczno – użyteczne (XII-2016)

Sprawdź również

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI IM. ALFREDA BORKOWSKIEGO „OPOWIEŚCI Z RODZINNYCH STRON”

Zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Alfreda Borkowskiego, organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół …