Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Przasnyszu: Wyprawka szkolna 2013

Drodzy rodzice i uczniowie klas II naszego LO, którzy chcielibyście skorzystać z rządowego programu „Wyprawka szkolna 2013”. Prosimy o zapoznanie się z kryteriami przyznawania pomocy. W tym roku obsługą programu zajmuje się Urząd Miasta w Przasnyszu.

O pomoc w ramach programu mogą ubiegać się Rodzice uczniów klas II, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł netto miesięcznie.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

  • kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do kwoty 445,00 zł
  • uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizujący kształcenie w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi – do kwoty 225,00 zł

Wnioski należy składać do dnia 11 września 2013 roku w naszej szkole (sekretariat lub gabinet pedagoga szkolnego).

Szczegółowe informacje na temat wniosków i dokumentów niezbędnych do skorzystania z programu dostępne są na stronie Urzędu Miasta Przasnysz.


LO KEN


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments