Konkurs „Czytelnicza Jesień”

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce Filia w Przasnyszu, ul. Szpitalna 10, 06-300 Przasnysz.

·         Czas trwania konkursu: od 22.09.2014r. do 20.12.2014r.
·         Konkurs przeznaczony jest dla czytelników Biblioteki Pedagogicznej w Przasnyszu, którzy posiadają ważną kartę biblioteczną.
·    Cele konkursu: popularyzowanie zbiorów bibliotecznych, zainteresowanie użytkowników biblioteki wartościowymi książkami, zachęcenie do częstszego odwiedzania biblioteki.
·         Podstawowym kryterium oceny i wyłonienia zwycięzcy konkursu „Czytelnicza Jesień” jest największa liczba wypożyczonych książek  w okresie od 22.09.2014r. do 20.12.2014r.
·         Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wrzucenie go do skrzynki z napisem KONKURS, znajdującej się w wypożyczalni.
·         Wypełnienie formularza wiąże się z akceptacją Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
·         Komisja konkursowa powołana przez organizatora wyłania Laureatów Konkursu „Czytelnicza Jesień” na podstawie formularzy zgłoszeniowych i statystyki bibliotecznej systemu Prolib.
·         Laureaci konkursu otrzymają nagrody.
·         Wyniki konkursu będą ogłoszone na blogu i stronie internetowej biblioteki.
·         O wygranej laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
·         Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments