Konferencja „Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 jako szansa na harmonijny rozwój Mazowsza”

23 stycznia w hali sportowej ZSP w Chorzelach odbyła zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, Urząd Miasta i Gminy Chorzele oraz ZSP w Chorzelach konferencja pn.: „Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 jako szansa na harmonijny rozwój Mazowsza”. Podczas konferencji oficjalnie sfinalizowano dwie kilkumilionowe umowy na dofinansowanie kolejnych inwestycji, które będą realizowane w przasnyskim szpitalu oraz w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej. Oba projekty mają zabezpieczone 85% środków z funduszy unijnych. 15% udziału własnego zapewnia Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.

 

W konferencji obok gospodarzy ze starostą Zenonem Szczepankowskim i burmistrzem Beatą Szczepankowską, która powitała wszystkich uczestników udział wzięło około 400 osób, m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM  w Warszawie  Radosław Rybicki, zastępca dyrektora ds. RPOWM  w MJWPU Grzegorz Świętorecki, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Przasnyszu Elżbieta Jaskulska, dyrekcja przasnyskiego szpitala, wójtowie gmin, Zarząd Powiatu Przasnyskiego, radni Rady Powiatu Przasnyskiego, radni miasta i gminy Chorzele, radni pozostałych gmin powiatu, mieszkańcy, samorządowcy, nauczyciele, działacze różnych organizacji społecznych i stowarzyszeń, sołtysi, rolnicy, przedsiębiorcy, młodzież i wszyscy, których zainteresowała tematyka konferencji, jak również przedstawiciele lokalnych mediów papierowych, internetowych i TVP Warszawa.

Do udziału w konferencji w sposób szczególny zaproszono przedsiębiorców oraz rolników, jak również osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą lub uzyskać informacje dotyczące możliwości dofinansowania rozwoju już istniejących przedsięwzięć ze środków krajowych i unijnych.

Koniec „dostawek” na oddziale wewnętrznym przasnyskiego szpitala

Pierwszym elementem spotkania było oficjalne podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z dyrektorem SPZOZ w Przasnyszu  Jerzym Sadowskim umowy na realizację projektu pod nazwą „Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Oddziału psychiatrycznego wraz z poprawą warunków pobytu i leczenia pacjentów dla Oddziału Wewnętrznego SPZZOZ w Przasnyszu”. Wartość projektu: 2 857 900,00 zł, dofinansowanie unijne: 1 959 999,99 zł, wkład Powiatu Przasnyskiego: 420 000,00 zł, wkład SP ZZOZ w Przasnyszu 477 900,01 zł. W praktyce dzięki realizacji tego projektu nastąpi istotna poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych w przasnyskim szpitalu, a przede wszystkim na oddziale wewnętrznym, jak również psychiatryczny. Oddział wewnętrzny jest najbardziej obłożonym odziałem w naszym szpitalu. Realizacja projektu zwiększy powierzchnię oddziału i liczbę dostępnych łóżek dla pacjentów, a więc podniesie komfort leczenia i rozwiąże występujące okresowo problemy pobytu i leczenia pacjentów na tzw. dostawkach.

 

Dalszy rozwój Przasnyskiej Strefy Gospodarczej

Druga Umowa, która jest finalizowana przez przasnyskie starostwo z Ministerstwem Gospodarki dotyczy dalszych prac projektowych związanych z rozwojem Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie k. Przasnysza i w Chorzelach. Projekt będzie realizowany w ramach działania 6.2.2 programu sektorowego Innowacyjna Gospodarka, dla którego instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Gospodarki.

Marszałek oraz goście przywieźli pieniądze i konkrety

Oprócz umów na kolejne inwestycje powiatu goście przywieźli dla uczestników konferencji wiele konkretnych informacji. W panelu dyskusyjnym głos zabrali: marszałek Adam Struzik, który w formie multimedialnej zaprezentował założenia nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM  w Warszawie  Radosław Rybicki, który z kolei zaprezentował założenia Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Przasnyszu Elżbieta Jaskulska, która omówiła kwestię dopłat dla rolników oraz zastępca dyrektora ds. RPOWM  w MJWPU Grzegorz Świętorecki, który podsumował dotychczasową, bardzo owocną współpracę z powiatem przasnyskim w zakresie efektywnego pozyskiwania i prawidłowego rozliczania unijnych dotacji na różnorodne inwestycje.

Tę część konferencji podsumował starosta przasnyski Zenon Szczepankowski, który podziękował przybyłym gościom za wymierne wspieranie powiatu przasnyskiego i jego poszczególnych miast i gmin oraz uczestnikom, podkreślając istotę przekazanych przedsiębiorcom, rolnikom i wszystkim zainteresowanym informacji z tzw. „pierwszej ręki”.

Konferencję zakończył film promujący powiat przasnyski

 

Konferencję zakończyła prezentacja nowego filmu promującego powiat przasnyski. Film był emitowany w telewizji polskiej, w ogólnodostępnym kanale TVP Historia i będzie jeszcze emitowany w innych kanałach, o czym za pośrednictwem mediów i strony internetowej powiatu będziemy informować. Przedstawia on strategiczne kierunki rozwoju powiatu przasnyskiego na tle historycznych i kulturowych walorów naszego powiatu.Sławomir Czaplicki

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego, Promocji

i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments