Kapituła Medalu im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego prosi o zgłaszanie kandydatur do Medalu na rok 2014

Kapituła Medalu im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego

prosi o zgłaszanie kandydatur do Medalu na rok 2014   

w następujących kategoriach:

 

1. Twórca Uznany

2. Debiut


3. Medal Honorowy

Do nagrody nominowane powinny być osoby lub grupy osób (stowarzyszenia, grupy muzyczne, teatralne, literackie itp.)  związane i utożsamiające się z regionem, miastem i powiatem poprzez miejsce zamieszkania, urodzenia lub miejsce, w którym rozwijają swoją działalność artystyczną.

W kategorii TWÓRCA UZNANY kandydaci do medalu powinni posiadać wieloletni (około 10 lat), uznany  w regionie lub w skali kraju dorobek twórczy.

W kategorii DEBIUT preferowane będą osoby rozpoczynające działalność artystyczną, których talent rokuje dalsze sukcesy i nie będzie jednorazowym aktem twórczym.

MEDAL HONOROWY otrzymają osoby, których działania przyczyniają się do promocji Przasnysza i powiatu przasnyskiego poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku, wspierające kulturę lokalną i artystów oraz honorowi goście za zgodą Kapituły.

Wyłączone z nominacji do medali są osoby, które z racji pełnionych funkcji kierowniczych w placówkach kulturalnych mają w zakresie swoich obowiązków wykonywanie zadań związanych z promowaniem kultury, oraz członkowie Kapituły. Wyjątek stanowić może osoba, której osiągnięcia i działalność dalece wykracza poza zakres obowiązków wynikających z pracy po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem nominacji.
Nominacje, wraz z uzasadnieniem prosimy składać w sekretariacie MDK w Przasnyszu przy ul. 3 Maja 16, a także drogą elektroniczną na adres medalkotkowskiego@wp.pl w terminie do dnia  5 grudnia 2014r.

Kanclerz Kapituły – dr Radosław Waleszczak

Przewodniczący Komisji Konkursowych – Krzysztof Gadomski

Ekspert  Kapituły – Krzysztof  Miecznikowski

Sekretarz Kapituły – Ewa Łukasiak


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments