Jest akt oskarżenia w sprawie „Jategra” sp. z o.o. w Przasnyszu. Teresie B. zarzucono popełnienie łącznie 147 przestępstw.

Sprawa przasnyskiej „Jategry” ma swoje korzenie w roku 2004. Wiele lat później – w roku 2016, tematem interesowała się interwencja Polsatu, która wyemitowała reportaż dotyczący dramatycznej sytuacji niepełnosprawnych pracowników zakładu, którzy uskarżali się na niewypłacanie należnych im pensji. W sprawie nieprawidłowości w zakładzie pracy chronionej toczyło się również wielowątkowe prokuratorskie śledztwo, które właśnie zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia.

Prokuratura wydała w tej sprawie obszerny komunikat prasowy:

„Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zakończyła śledztwo dotyczące wyłudzenia dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez „Jategra” sp. z o.o. w Przasnyszu, posiadającą status zakładu pracy chronionej. W toku śledztwa ustalono, że osoby zajmujące się prowadzeniem spraw spółki tj. Teresa B. i Jan C. w okresie od marca 2004 r. do lutego 2016 r., poprzez wprowadzenie w błąd, także w określonym zakresie – wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami – doprowadziły Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w łącznej kwocie 2.076,897,64zł.

Wprowadzenie w błąd polegało na składaniu zapewnienia warunkującego udzielenie przez PFRON dofinansowania, że wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych zostały przekazane na ich rachunek bankowy oraz że pracodawca poniósł miesięczne koszty płacy bez uchybienia terminów przekraczających 14 dni. W rzeczywistości w dacie składania comiesięcznych wniosków koszty płacy wskazane we wnioskach nie zostały przez spółkę poniesione i warunki przyznania dofinansowania nie były spełnione. Nadto wprowadzenie w błąd polegało na składaniu do PFRON wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia kilku innych pracowników, którzy byli przez spółkę fikcyjnie zatrudnieniu i nie świadczyli pracy na rzecz spółki lub świadczyli pracę, ale nie na rzecz spółki, lecz na cele prywatne jednego członka zarządu spółki Teresy B.

Teresa B. będąc członkiem zarządu spółki „Jategra”, uprawniona była do wystawiania dokumentów w jej imieniu. W okresie do grudnia 2012 r. do marca 2015 r. wystawiała dokumenty poświadczające nieprawdę w postaci informacji o kwocie ulgi we wpłatach na PFRON. W wyniku wystawiania przez oskarżoną nierzetelnej dokumentacji doszło do uszczuplenia należności publiczno – prawnych w postaci wpłat na PFRON w kwocie nie mniejszej niż 279.536,99zł. Ustalono też, że Teresa B., by uniknąć odpowiedzialności karnej za wystawianie nierzetelnej dokumentacji dotyczącej fikcyjnego zatrudnia pracowników, nakłaniała świadków do składania fałszywych zeznań.

Akt oskarżenia skierowany został przeciwko 5 osobom do Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Teresie B. zarzucono popełnienie łącznie 147 przestępstw, w tym oszustw na szkodę PFRON oraz osób prywatnych, których dopuściła się wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, podżegania do składania fałszywych zeznań, poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz naruszenia przepisów ustawy o rachunkowości i kodeksu handlowego. Pozostałe 4 osoby oskarżono o oszustwa oraz składanie fałszywych zeznań” – poinformowała prokuratura.

Na mieniu oskarżonych Prokuratura zabezpieczyła środki finansowe w łącznej kwocie ponad 2 mln zł.

Małgorzata Jabłońska


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments