Bezrobocie w powiecie przasnyskim systematycznie spada. 51 nowych firm powstało już w tym roku dzięki dotacjom z Powiatowego Urzędu Pracy. Środki jeszcze są.

51 nowych firm powstało już do połowy 2017 roku i rozpoczynając działalność gospodarczą  stworzyło dodatkowe miejsca pracy w powiecie przasnyskim, dzięki jednorazowym bezzwrotnym dotacjom pochodzącym z  Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiat Przasnyski, dzięki proinwestycyjnym działaniom, strefom gospodarczym, ale również wielkiej wadze przywiązywanej do wspierania przedsiębiorców – znajduje się obok powiatu mławskiego, wśród jedynych regionów północnego Mazowsza, gdzie systematycznie spada bezrobocie. Jego poziom na koniec kwietnia 2017 mieścił się w przedziale 1 % – 11,9 %.

Starosta przasnyski Zenon Szczepankowski oraz kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy wręczyli już w tym roku  bezzwrotne dotacje na otwarcie własnych firm 51 bezrobotnym zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy, którzy przedstawili swoje pomysły na własny biznes poparte stosownymi biznesplanami.

Jednorazowe środki finansowe na własny biznes w łącznej kwocie 1 222 600 zł otrzymało 27 osób do 30 roku życia , 4 osoby powyżej 50 roku życia oraz  25 osób zamieszkałych  na wsi.

Dla 46 osób, w tym 20 kobiet, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej  były współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego – ogółem kwota -1 102 600zł.

5 osób otrzymało dofinansowanie z Funduszu Pracy – ogółem kwota 120 000zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu posiada środki dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w szczególności dla osób długotrwale bezrobotnych w kwocie do
24 000zł.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments