ZSP Chorzele: Z DUSZPASTERSKĄ WIZYTĄ

Okres świąteczny to wspaniała okazja do radosnych spotkań. Tak też było 27 stycznia 2017r., kiedy to Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski przybył do Chorzel, by (jak to już jest w zwyczaju) spotkać się z nauczycielami i księżmi dekanatu Chorzele.

Zacnego gościa w imieniu zebranych przywitał ks. dziekan Stanisław Dziękiewicz. Wizytę rozpoczęła uroczysta Msza Św. w kościele Trójcy Przenajświętszej w Chorzelach celebrowana przez księdza biskupa i księży.

Podczas kazania skierowanego do nauczycieli ks. bp. T. Bronakowski przypomniał ważne wydarzenia minionego roku – 1050 rocznicę chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży. Ksiądz biskup przywołał słowa papieża Franciszka, który wskazał dwie postawy młodych ludzi – tych, którzy wykorzystują swój czas na rozwój duchowy i tych, którzy marnują młodość na „kanapie”. Coraz częściej spotykamy się z postawą „nie chce mi się”. Problem ten jest tym bardziej niebezpieczny, że dotyka coraz młodszych, a przecież nasz wieszcz narodowy powiedział:

„Młodości! ty nad poziomy / Wylatuj”

Od nas dorosłych zależy, jaką postawę przyjmą młodzi ludzie. Ważne jest zatem nie tylko nauczanie, ale również wychowywanie młodych tak, aby nie tracili swojego życia.

Ks. bp. T. Bronakowski zwrócił także uwagę na problem alkoholizmu wśród młodych. Jak podają statystyki, coraz więcej nieletnich sięga po alkohol. Z roku na rok obniża się też wiek inicjacji. Powodem mogą być doświadczenia rodzinne, ciekawość czy presja grupy rówieśniczej. Postawę wobec alkoholu kreują m. in. media i różnego rodzaju reklamy, które wręcz promują spożywanie alkoholu. Młody człowiek utrwala w sobie przekonanie, że alkohol jest „fajnym” sposobem spędzania czasu lub ucieczką od problemów. Takie myślenie jest jak najbardziej błędne, ponieważ alkohol problemów nie rozwiązuje, ale z całą pewnością prowadzi do powstania kolejnych.

W walce z alkoholizmem młodych pomocne mogą być dobre programy profilaktyczne i konsekwencja w ich przestrzeganiu. Podstawą jednak powinny być prawidłowe wzorce osobowe i ścisła współpraca rodziców
i szkoły. Odpowiedni przykład dobrych zachowań bardziej przemówi do młodego człowieka, niż niezliczone ilości pouczeń. Pedagodzy powinni zatem stać na straży trzeźwości młodzieży. Na zakończenie ksiądz biskup przypomniał, że nauczyciele muszą zostawić w swoich wychowankach dar dobra, miłości i piękna. Będzie to jednak możliwe, jeżeli za słowem będzie czyn.

Dalsza część spotkania odbyła się na hali sportowej w Chorzelach. Dyrektor Krzysztof Milewski powitał ks. bp. Tadeusza Bronakowskiego,  ks. rektora Zbigniewa Pyskło, przybyłych księży i nauczycieli w imieniu całej wspólnoty Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach. Dyrektor zwrócił uwagę na ważną rolę, jaką odgrywa szkoła w środowisku lokalnym. Jest to placówka, która już od 1952 kształci kolejne pokolenia mieszkańców Chorzel i nie tylko. Niewątpliwie na wzrost zainteresowania ZSP ma bogata oferta dydaktyczna i doskonała baza lokalowa.

O tym, że mamy zdolną młodzież, mogli przekonać się osobiście przybyli goście. Uczniowie pod kierunkiem pani Sabiny Ewy Nowotczyńskiej, pani Aliny Morawskiej i pana Krzysztofa Drężka zaprezentowali jasełka pt. „Gdzie jest Betlejem?”. Przedstawienie to pokazało problemy współczesnego świata – pogoń za pieniądzem, brak wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka.

W natłoku codziennych obowiązków często zapominamy o tym, co jest najważniejsze, nie tylko podczas Świąt. Trudno nam dostrzec w drugim człowieku maleńkiego Chrystusa.

W podziękowaniu za część artystyczną ks. bp. zwrócił uwagę na potrzebę zwalczania swoich słabości.

Ks. rektor Zbigniew Pyskło – przewodniczący Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, podkreślił ogromną wrażliwość zarówno na dobro jak i zło ludzi młodych. Dorośli zatem powinni dawać swoją postawą przykład. Obowiązek ten nie spoczywa tylko na rodzicach, ale również na pedagogach.

Ks. rektor, życząc sił i satysfakcji, przyznał, że praca wychowawców jest trudna a jej efekt przychodzi późno, ale jest to jednocześnie praca piękna.

Spotkanie zakończyła wspólna kolacja w budynku internatu ZSP w Chorzelach.

Izabela Betcherska

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments