XXIX Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego.

Porządek XXIX sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 27 października 2020 roku w sposób korespondencyjny.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.

4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Przasnyskiego. (Nr druku 219/2020).

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wnioski i oświadczenia.

7. Zakończenie sesji.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments