Wypadki na drogach powiatu przasnyskiego. Mamy pełną listę miejsc, w których doszło do najgroźniejszych zdarzeń.

Według danych statystycznych w 2020 roku na drogach powiatu przasnyskiego zaistniały 42 wypadki drogowe, w których śmierć poniosło 10 osób, a 40 zostało rannych. Do organów policji zgłoszono 359 kolizji drogowych. Gdzie do groźnych zdarzeń drogowych dochodzi najczęściej? Gdzie należy zdjąć nogę z gazu i zachować szczególną ostrożność? O sytuacji na naszych drogach rozmawiamy z komendantem KPP w Przasnyszu insp. Tomaszem Łysiakiem.

 

Czy ubiegły rok na drogach powiatu możemy zaliczyć do bezpiecznych?

W 2020 roku na terenie powiatu miały miejsce 42 wypadki drogowe, z czego 6 spowodowali nietrzeźwi kierowcy. Jest to trzeci rok z rzędu kiedy odnotowaliśmy spadek liczby najgroźniejszych zdarzeń. W roku 2018 wypadków było 56, zaś w roku 2019 – 46. To, co nas martwi, to rosnąca liczba ofiar śmiertelnych. W 2018 r. na drogach powiatu zginęło 8 osób rok później – 9, a teraz – 10. Warto wiedzieć, że wypadek tym się różni od kolizji, że przynajmniej jeden uczestnik takiego zdarzenia (inny niż sprawca zdarzenia) poniósł obrażenia skutkujące rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni. Każdorazowo w takim przypadku prowadzimy postępowanie karne.

 

Ilu uczestników wypadków odniosło poważne obrażenia?

Pod tym względem ubiegły rok okazał się w miarę łaskawy, ponieważ ofiar z groźnymi obrażeniami było znacznie mniej niż w latach ubiegłych. W 2020 r. rannych było 40 osób, w 2019 -50, a w 2018 – 60. Podsumowując powyższe dane, należy stwierdzić, że na terenie powiatu przasnyskiego nastąpił spadek liczby wypadków drogowych, lecz odnotowano większą liczbę ofiar śmiertelnych. Zmalała liczba osób rannych i odnotowano również znaczny spadek liczby kolizji drogowych zgłoszonych do organów Policji.

 

Jak wypadki rozkładają się pomiędzy poszczególne gminy?

Co oczywiste, najwięcej wypadków ma miejsce na terenie Przasnysza i bliskich okolic. Na terenie miasta było ich 12, z czego jeden był śmiertelny, zaś na terenie gminy Przasnysz -7, w których śmierć poniosły 3 osoby. Kolejnym miejscem, gdzie dochodzi do częstych wypadków, jest obszar wiejski gminy Chorzele. W 2018 r. doszło tam do 7 wypadków, rok później do 6, zaś w 2020 aż do 11, w których śmierć poniosły 3 osoby. Najgroźniejszym fragmentem jest odcinek drogi do Myszyńca, której przebudowa jest w planach. W 2020 r. doszło tam do 4 poważnych w skutkach wypadków. Analizując miejsca oraz skutki wypadków drogowych można zauważyć, że na terenie gminy Krasne i gminie Krzynowłoga Mała nie doszło do żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Najbezpieczniej w 2020 r. było na terenie gminy Krasne, gdzie zaistniał tylko jeden wypadek drogowy. Najwięcej wypadków i kolizji miało miejsce na terenie miasta i gminy Przasnysz.

 

Gdzie doszło do wypadków śmiertelnych?

W 2020 na terenie powiatu miało miejsce 10 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Mimo rosnącej liczby pojazdów ta najtragiczniejsza statystyka pozostaje na przestrzeni ostatnich 10 lat na podobnym – niewielkim w stosunku do powiatów sąsiednich – poziomie. W ubiegłym roku wypadki śmiertelne odnotowaliśmy w Przasnyszu, Duczyminie, Rembielinie, Szli, Zawadkach – Sierakowie, Stegnach, 2 wypadki zakończone śmiercią miały miejsce również w Turowie. Śmiertelny skutek spowodowało także potrącenie pieszego w Sierakowie.

 

Gdzie najczęściej dochodzi do groźnych zdarzeń drogowych?

W 2020 roku na obszarze niezabudowanym odnotowano 59% wszystkich wypadków drogowych zaistniałych na terenie powiatu przasnyskiego. Jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne, to w obszarze niezabudowanym było ich 80% a zabudowanym 20%. W dalszym ciągu najwięcej zdarzeń drogowych odnotowuje się na prostym odcinku drogi, co oznacza, że aby uniknąć części z nich, wystarczy zredukować prędkość, która od lat pozostaje najczęstszą przyczyną wypadków. W 2020 r. na prostych odcinkach dróg doszło do 30 wypadków, zaś  na skrzyżowaniach i łukach dróg po 6.

 

Czy stan nawierzchni ma wpływ na liczbę wypadków?

Paradoksalnie, im lepsze wydają się warunki jazdy, tym kierowcy bardziej zwiększają prędkość i częściej dochodzi do wypadków. W minionym roku najwięcej wypadków zaistniało na drodze o suchej nawierzchni jezdni. W takich warunkach doszło do 28 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 3 osoby, a 26 doznało obrażeń ciała. Natomiast na mokrej nawierzchni jezdni doszło do 14 wypadków z 7 ofiarami śmiertelnymi i 14 osobami rannymi. Od lat potwierdza się już ta sama reguła. Do największej liczby wypadków drogowych oraz kolizji dochodzi, gdy panują dobre warunki atmosferyczne.

 

Czy wypadki częściej zdarzają się w określonych miesiącach i dniach tygodnia?

Najbardziej tragicznymi miesiącami na naszych drogach w 2020 roku były marzec, czerwiec, i grudzień. Najmniej wypadków drogowych w poszczególnych dniach tygodnia odnotowaliśmy we wtorek, a najwięcej w poniedziałek, piątek i sobotę. W pozostałych dniach tygodnia liczba wypadków była zbliżona.

 

Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków?

Jak można zaobserwować, już od lat głównymi przyczynami zdarzeń drogowych z winy kierującego są: niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze oraz nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu. Najwięcej zdarzeń drogowych powodują kierujący samochodami osobowymi. Najliczniejsza grupa sprawców wypadków drogowych to osoby młode – w przedziale wieku od 18 do 24 lat.

 

Największe emocje budzą wypadki z udziałem pieszych. Czy niechronieni uczestnicy ruchu często powodują wypadki?

W minionym roku piesi byli sprawcami 4 wypadków drogowych i 2 kolizji. Z analizy danych dotyczących zdarzeń z udziałem pieszych wynika, że do wypadków i kolizji z ich udziałem dochodzi  przeważnie w obszarze zabudowanym i przy dobrych warunkach atmosferycznych. Główną przyczyną wypadków drogowych powodowanych przez pieszych uczestników ruchu drogowego było: nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd  oraz przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym.

 

Poniżej lista miejsc, w których w 2020 r. doszło do wypadków drogowych:

 

Miasto Przasnysz

 1. Przasnysz ul. Orlika – zdarzenie poza drogą publiczną – potrącenie pieszego na parkingu przed dyskontem „Stokrotka” – jedna osoba ranna,
 2. Przasnysz ul. Żwirki i Wigury – zdarzenie się dwóch samochodów osobowych – dwie osoby lekko ranne,
 3. Przasnysz ul. Słowackiego – 1 wypadek , 1 zabita, 3 osoby ranne,
 4. Przasnysz ul. Makowska 180(K57): jeden wypadek, jedna osoba ranna (1),
 5. Przasnysz ul. Baranowska, jeden wypadek, jedna osoba ranna,
 6. Przasnysz ul. Słowackiego 7, jeden wypadek, jedna osoba ranna,
 7. Przasnysz ul. Żwirki i Wigury (zderzenie sam. os. z rowerzystą, jedna osoba ranna(1)),
 8. Przasnysz ul. Rolnicza 32(zderzenie sam. os. jedna osoba ranna (1),
 9. Przasnysz ul. Ostrołęcka – potrącenie pieszego na przejściu dla pieszych przez kier. samochodem osobowym – jedna osoba ranna,
 10. Przasnysz ul. Żwirki i Wigury – potrącenie rowerzysty przez kier. samochodem osobowym (jedna osoba ranna),
 11. Przasnysz ul. Orlika 15 – potrącenie pieszego na przejściu dla pieszych przez kier. sam. Osobowym – pieszy ranny.

 

Gmina Przasnysz

 1. Wyrąb Karwacki – 1 wypadek, 2 osoby ranne,
 2. Sierakowo – Zawadki (W544) – 1 wypadek, 1 osoba zabita,
 3. Bartniki – Mchówko : jeden wypadek, jedna osoba ranna (1),
 4. Szla: zdarzenie z udziałem samochodu osobowego (niedostosowanie prędkości do warunków ruchu), 1 osoba zabita,
 5. Sierakowo 53, jeden wypadek, (ranny pieszy, który spowodował zdarzenie (1)),
 6. Trasa Fijałkowo – Wyrąb Karwacki (jedna osoba ranna (1)),
 7. Klewki DW 544W – zderzenie się czołowe samochodów (cztery osoby ranne),
 8. m. Sierakowo 53, DK57 – najechanie na pieszego bez elementów odblaskowych (zgon na miejscu).

Miasto i Gmina Chorzele

 1. Chorzele ul. Grunwaldzka 26 (nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych przez kierującego pojazdem osobowym, 1 osoba ranna),
 2. Chorzele ul. Grunwaldzka 45 (nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych przez kierującego pojazdem osobowym, 1 osoba ranna,
 3. Trasa Chorzele – Zaręby – zdarzenie się trzech pojazdów – jedna osoba ranna),
 4. Opaleniec (k57) gm. Chorzele: jeden wypadek, 1 osoba zabita,
 5. Rembielin –nieprawidłowe wyprzedzanie przez kier. samochodem, 1 osoba zabita,
 6. Bagienice – kierująca rowerem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kier. sam. ciężarowym – jedna (rowerzystka) ranna,
 7. Budki, jeden wypadek, jedna osoba ranna,
 8. Krzynowłoga Wielka 67, jeden wypadek, jedna osoba ranna,
 9. Duczymin, jeden wypadek, 1 ofiara śmiertelna (kier. motorowerem),
 10. Jerzynny Kierz, jeden wypadek, jedna osoba ranna,
 11. Bugzy Płoskie gm. Chorzele zderzenie rowerzysty z samochodem osobowym  – jedna osoba ranna,
 12. Zaręby DW 614W – potracenie nietrzeźwego pieszego przez kierującego Fordem Transitem (jedna osoba ranna),
 13. Krukowo75, DW614 – potracenie nietrzeźwego pasażera, który wysiadał z ciągnika rolniczego, przez kierującego sam. Peugeot Boxer (1 osoba ranna),
 14. Chorzele ul. Zarębska DW 614 – potracenie pieszego przez kier. sam. ciężarowym –(pieszy lekko ranny),
 15. m. Bagienice – kier. sam. osobowym oślepiona przez pojazdy najechała na leżące drzewa w wyniku czego pasażerka doznała obrażeń ciała.

 

Gmina Czernice Borowe

 1. Turowo – 1 wypadek, 1 osoba zabita,
 2. Turowo ( zdarzenie z jednym samochodem osobowym – 1 osoba zabita).

 

Gmina Jednorożec

 1. Jednorożec droga powiatowa 2514W ( niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, 1 osoba ranna),
 2.  m. Stegna ul. Warszawska – najechanie sam. ciężarowym na rowerzystkę (zgon na miejscu).

 

Gmina Krzynowłoga Mała

 1. Krzynowłoga Małą jeden wypadek, jedna osoba ranna (1),
 2. Goski Wąsosze – Plewnik (K57) zderzenie sam. osobowego z łosiem, jedna osoba ranna,
 3. m. Romany Sebory DK 57 zderzenie czołowe samochodów osobowych ( jedna osoba ranna).

Gmina Krasne

 1. Pęczki Kozłowo – 1 wypadek, 1 osoba ranna.

 

M. Jabłońska


 

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments