Umowa podpisana. Komputery trafią do Szkoły Podstawowej w Nowej Krępie.

2 lipca 2020 roku Wójt Gminy Przasnysz Grażyna Jadwiga Wróblewska wraz ze Skarbnikiem Gminy Danutą Osowską podpisały umowę partnerską z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, której realizacja obejmie Szkołę Podstawową im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie.

 

W ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” planowany jest m.in. zakup komputerów stacjonarnych, laptopów, tablic multimedialnych, oprogramowania umożliwiającego prowadzenie nauki w formie zdalnej oraz przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów.

Ponadto z założeń projektowych wynika, że wsparciem objęci zostaną uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych, w tym nieposiadających dostępu do internetu.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments