Umowa na przebudowę ulicy Nowej, Spokojnej i Rudej w Chorzelach podpisana

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska podpisała umowę z wykonawcą na przebudowę ulic: Nowa, Spokojna i Ruda w Chorzelach.

 

Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 4.037.061,13 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, co stanowi 95% wartości zadania.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje 2 etapy:

  1. Etap I – przebudowa ulicy Ruda,
  2. Etap II – przebudowa ulic Nowa i Spokojna

 

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:

  1. Etap I: przebudowa jezdni, wykonanie ciągu pieszo- jezdnego z kostki betonowej grub. 8 cm na całej szerokości pasa drogowego, wydzielając kolorystycznie jezdnię i utwardzone pobocza stanowiące strefę dla pieszych, budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażem rozsączającym i budowa odwodnienia z wypustami ulicznymi i drenażem rozsączającym pod drogą; rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami do granicy pasa drogowego, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do granicy pasa drogowego; włączenie przyłączy kanalizacyjnych do projektowanej studni rewizyjnej.
  2. Etap II: przebudowa drogi gminnej o dł. ok ul. Nowa – ok. 304,00 m, ul. Spokojna 194 m w terenie zabudowanym w Chorzelach wraz z przebudowę jezdni drogowej o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5,5m, budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, o szerokości 2,0 m,  wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni z kostki betonowej, obsiew zieleni, mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, wymiana słupów energetycznych, wymiana przewodów zasilających, przebudowa przyłączy napowietrznych.

Wartość robót budowlanych to 4.287.432,77 zł.

 

red

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments