Starosta przejął na rzecz Skarbu Państwa kilkanaście hektarów gruntów w Jednorożcu. Chodzi o mienie Spółdzielni Rolniczej w Małowidzu.

Krzysztof Bieńkowski obwieścił w czerwcu 2021 r. o nieodpłatnym nabyciu przez Skarb Państwa, którego Starosta jest reprezentantem, kilku działek o powierzchni kilkunastu ha na terenie gminy Jednorożec, będących własnością Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Małowidzu. Zapytaliśmy powiat o przyszłość tych gruntów.

 

Nieruchomości, które zostały przejęte od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Małowidzu sklasyfikowane są jako grunty rolne i drogowe:

 

  • działka nr 196/4 o pow. 0,0672 ha, ob. Małowidz,
  • działka nr 144 o pow. 6,1978 ha, ob. Jednorożec,
  • działka nr 222 o pow. 1,0485 ha, ob. Jednorożec,
  • działka nr 224 o pow. 7,7870 ha ob. Jednorożec

 

Chodzi o ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, według której z dniem 1 stycznia 2016 r. Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po podmiotach podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które były wpisane do rejestrów sądowych na podstawie przepisów obowiązujących, lecz do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do KRS i w związku z tym zostały uznane za wykreślone.

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Małowidzu w wyznaczonym terminie nie dokonała stosownego wpisu, w związku z powyższym Starosta Przasnyski z urzędu wszczął postępowanie administracyjne w celu stwierdzenia w drodze decyzji nabycia przez Skarb Państwa wyżej wymienionych działek.

Decyzja starosty ma charakter deklaratoryjny, jedynie potwierdzający skutek prawny, jaki zaistniał 1 stycznia 2016 r. w postaci nabycia mienia z mocy prawa przez Skarb Państwa. W związku z powyższym Skarb Państwa z dniem 1 stycznia 2016 r. nabył nieodpłatnie mienie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Małowidzu.

Odpowiedzialność za zobowiązania „martwych spółek” ponosi przy tym Skarb Państwa z nabytego mienia, a prawa wspólników, członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do udziału w majątku likwidacyjnym wygasły z chwilą wykreślenia podmiotu z rejestru.

Stroną postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie był wyłącznie organ wydający decyzję, dlatego nikt nie mógł się od niej odwołać.

 

Zapytaliśmy powiat, czy działki będą w dyspozycji powiatu przasnyskiego, a może zostaną przekazane do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z czego lokalna społeczność raczej nie uświadczy korzyści? Czy starostwo podejmie starania, aby grunty pozostały w jego władaniu? Co mogłoby na nich powstać?

– Nabyte nieruchomości będą stanowić Zasób Nieruchomości Skarbu Państwa (a nie Powiatu), którym gospodaruje Starosta Przasnyski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Jednakże wszelkie decyzje związane z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa wymagają zgody Wojewody Mazowieckiego. Kolejne czynności dotyczące przedmiotowych nieruchomości będą podejmowane po ich nabyciu – odparło starostwo.

 

M. Jabłońska

Sprawdź również
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Staś
Staś
11 miesięcy temu

Trzeci raz to czytam i nie rozumiem. To kto komu sprzedał, że nikt nie kupił? Mundurowi napadli na rezerwistów w cywilu!

Bronek
Bronek
11 miesięcy temu
Reply to  Staś

Czytanie ze zrozumieniem się kłania. Jest wszystko napisane. O żadnej sprzedaży mowy nie ma.