Rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie utworzenia sołectwa Ścięciel

Radni Rady Miasta i Gminy Chorzele przychylili się pozytywnie do prośby w sprawie utworzenia nowego sołectwa. Teraz chcą poznać opinie mieszkańców. Ogłoszono konsultacje społeczne.

 

Na początku listopada 2021 roku informowaliśmy o wpłynięciu do Rady Miasta i Gminy Chorzele wniosku mieszkańców wsi Ścięciel dotyczącego utworzenia nowego sołectwa i tym samym wyłączenia ich wsi z sołectwa Mącicie. Mieszkańcy wsi Ścięciel swój wniosek motywowali poczuciem „niedoinformowania”.

 

– Do wystąpienia z powyższą prośbą skłoniło nas poczucie braku wpływu na to, co się dzieje w gminie Chorzele, a co dotyczy naszych spraw. Powodem jest brak własnego reprezentanta – mieszkańca wsi. Teoretycznie powinien reprezentować nas sołtys w Mącicach, w praktyce nie wychodzi to najlepiej. Doskwiera nam zwłaszcza niedoinformowanie. Jedynym kanałem informacyjnym jest tablica we wsi Mącice, ale wieś ta leży z boku uczęszczających przez mieszkańców Ścięciela tras do Wielbarka i Chorzel, którymi udajemy się po zakupy, do urzędu lub do pracy. Rzadko ktoś z mieszkańców trafia do Mącic i zapoznaje się z informacjami na tablicy – informowali wówczas mieszkańcy Ścięciela.

W swoim piśmie podkreślali, że chcą mieć realne szanse na decydowanie o swojej wsi, co może pozytywnie wpłynąć na integrację społeczną jej mieszkańców.

Wniosek mieszkańców został przekazany do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W dniu 11 stycznia 2022 roku udało się wypracować stanowisko, które pozytywnie opiniowało utworzenie nowego sołectwa.

– Po zaciągnięciu opinii prawnej oraz opinii burmistrza w tej sprawie, wniosek mieszkańców wsi Ścięciel został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. Jednocześnie komisja stwierdza, iż o utworzeniu sołectwa decyduje Rada Miejska w drodze uchwały z uwzględnieniem zasad zawartych w statucie gminy Chorzele – brzmi stanowisko komisji.

 

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Chorzele, która odbyła się we wtorek, 29 marca radni Rady Miasta i gminy Chorzele podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Mącice i utworzenia sołectwa Ścięciel oraz zasad i trybu ich przeprowadzenia. Rada chce poznać opinię mieszkańców sołectwa Mącice, a nie tylko samych autorów petycji. Konsultacje będą przeprowadzone  w podwójny sposób, poprzez umieszczenie karty konsultacyjnej w BIP-ie urzędu oraz na jej stronie internetowej, a także poprzez udostępnienie karty konsultacyjnej w formie papierowej mieszkańcom.

 

j.b.

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments