Rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Nie zdać nie można, ale wyniki mają znaczenie

We wtorek, 23 maja dla uczniów VIII klas szkół podstawowych, pisemnym egzaminem z języka polskiego rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

 

We wtorek – 23 maja, uczniowie piszą egzamin z języka polskiego. W środę – 24 maja, będzie egzamin z matematyki. Trzeciego dnia, w czwartek – 25 maja – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Największa grupa ósmoklasistów – deklaruje przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki.

Prace ósmoklasistów sprawdzą egzaminatorzy. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie.

 

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Egzaminu nie można nie zdać, jednak jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

W tym roku, podobnie  jak w ubiegłym, uczniowie mają sporą konkurencję, jeśli chodzi o wybór oddziału w szkole ponadpodstawowej. Doszło bowiem do kumulacji roczników, która wiąże się z nakładającymi się na siebie reformami edukacji i równoległym rozpoczęciem nauki przez sześcio i siedmiolatków.

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie – w dniach 12-14 czerwca.

 

ren

 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments