Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego – wystawa

Gminna Biblioteka Publiczna w Bogatem zorganizowała wystawę z okazji 150-tej rocznicy Powstania Styczniowego. Rok 2013 został ogłoszony Rokiem Powstania Styczniowego.
Powstanie Styczniowe 1863-1864 to zbrojne wystąpienie przeciwko Rosji, jedno z największych zrywów narodowych. Za jego początek przyjmuje się datę 22 stycznia 1863 roku. Przyczyną powstania był nasilający się rosyjski ucisk narodowy na Polaków. Powstanie objęło swym zasięgiem Królestwo Polskie oraz Litwę, Białoruś i część Ukrainy.
Ten narodowowyzwoleńczy zryw nie mógł jednak liczyć na powodzenie z powodu ogromnej przewagi wojsk zaborców i ostatecznie zakończył się klęską wiosną 1864 roku.
Na naszej ekspozycji można zobaczyć książki dotyczące Powstania Styczniowego, kolorowe fotografie, kopie dokumentów: odezwy, mapę „Bitew i potyczek 1863-1864”, reprodukcje obrazów o powstaniu, oraz teksty powstańczych pieśni.


Gminna Biblioteka Publiczna w Bogatem


Sprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.