Przasnysz. Opłata z tytułu posiadania psa. Kto i kiedy musi ją uiścić?

Na terenie Przasnysza przedmiotowa opłata została wprowadzona i uregulowana Uchwałą Nr XVIII/114/2007 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. Roczna stawka wynosi 20 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

Kto jest zwolniony z opłaty od posiadania psa?

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
  • Osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
  • Osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
  • Osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  • Podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów;
  • Członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności.

 

Warto zaznaczyć, iż Uchwałą Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od posiadania psów zwalnia się z przedmiotowej opłaty także:
1) posiadanie psa wziętego ze schroniska dla zwierząt, uprzednio odłowionego z terenu Gminy Miasta Przasnysz,
2) posiadanie psa wziętego z miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska dla zwierząt, uprzednio odłowionego z terenu Gminy Miasta Przasnysz.

 

guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
henry
henry
4 miesięcy temu

Jest za nisko! powinno być minimum 1000 zl i fima sprztajaca odchody po psach