Program aktywizacji osób bezrobotnych w powiecie przasnyskim za 2,5 miliona złotych.

W piątek, 4 stycznia, Zarząd Powiatu zatwierdził do realizacji projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu p.n. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie przasnyskim (III)”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy; Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP.

Realizowany w okresie  01.01.2019 – 31.12.2020r. program opiewa na kwotę 2 443 365 zł. W jego ramach planuje się zaktywizowanych 116 osób ( 60 kobiet i 56 mężczyzn) powyżej 30 roku życia. Osoby muszą należeć do jednej z grup: 50 lat i powyżej; niepełnosprawni; długotrwale bezrobotni; osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych; kobiety; mężczyźni w wieku 30 – 49 lat.

W 2019 roku:

  1. 25 osób otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 600.000 zł.
  2. 20 osób zostanie skierowanych na wyposażone stanowisko pracy – 480.000 zł.
  3. 10 osób rozpocznie zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych – 62 875 zł.

W 2020 roku:

  1. 29 osób otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 696.000 zł.
  2. 23 osoby zostaną skierowane na wyposażone stanowisko pracy – 552.000 zł.
  3. 9 osób rozpocznie zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych – 52 490 zł.

– Starostwo Powiatowe będzie na bieżąco informować Państwa o warunkach i zasadach otrzymania wsparcia finansowego. Chcemy maksymalnie aktywizować osoby szukające pracy z powiatu przasnyskiego, tak by wprowadzić jak najwięcej takich osób na rynek pracy. – podsumowuje Krzysztof Bieńkowski, Starosta Przasnyski.


 

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments