Powiat przasnyski. Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa i mediacji wznowią działalność.

Od 15 czerwca 2020r. zostaje wznowiona stacjonarna działalność punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w powiecie przasnyskim.

 

Punkt 1

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji.

Lokalizacja – mała sala konferencyjna Centrum Aktywizacji Biznesu w Przasnyszu, II piętro, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz.

Dni i godziny otwarcia: w każdy dzień roboczy w godz. od 8.00 do 12.00.

 

Punkt nr 2

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji.

Lokalizacja – budynek Gminy Jednorożec, ul. Plac Św. Floriana 1, 06-323 Jednorożec

Dni i godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek – w godz. od 9.00 do 13.00
Środa, czwartek, piątek – w godz. od 11.00 do 15.00.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem tel.: (029) 752 22 70 wew. 213 lub (029) 752 25 14 wew. 213 w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.

Bezpośrednia obsługa petentów w punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się tylko i wyłącznie przy zachowaniu zalecanych zasad sanitarnych zarówno po stronie prawników, jak i petentów.

W punkcie porad prawnych powinna znajdować się 1 osoba korzystająca z porady, w uzasadnionych przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym i innych w przypadkach wynikający z odrębnych przepisów).

Osoba, która zostanie umówiona na poradę powinna przybyć do punktu na umówioną godzinę, w maseczce, chuście lub przyłbicy, a po wejściu do punktu zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym. Należy zachować odpowiedni dystans między petentem, a prawnikiem.

Przez okres trwania epidemii istnieje również możliwość uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Termin oraz formę udzielenia porady należy uzgodnić pod numerem tel.: (029) 752 22 70 wew. 213 lub (029) 752 25 14 wew. 213 w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.

W związku z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z nieodpłatnych porad prawnych mogą również korzystać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniający innych osób w ciągu ostatniego roku.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments