Powiat przasnyski kolejny raz zajął I miejsce w Polsce…

Powiat przasnyski kolejny raz zajął I miejsce w Polsce w najnowszym  rankingu pozyskiwania i wydatkowania środków unijnych przez polskie samorządy. Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikowało 17 listopada b.r. aktualne zestawienie, które potwierdza niekwestionowaną od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – pozycję krajowego lidera Powiatu Przasnyskiego w pozyskiwaniu funduszy europejskich.

Powiat Przasnyski postrzegany jest jako najlepiej zarządzany powiat w Polsce, czego dowodem była niedawno odebrana przez starostę przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego, siódma statuetka im. Króla Kazimierza Wielkiego dla najbardziej proinwestycyjnego powiatu w Polsce, jak i prestiżowa nagroda im. Grzegorza Palki zwana Samorządowym Oskarem. Dziś mamy potwierdzenie, dlaczego tak jest.

Powiat podtrzymał I miejsce w Polsce wśród powiatów, które zajmował za lata 2004-2009. W drugim rankingu, obejmującym okres 2007-2011, a więc od początku obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej powiat przasnyski ponownie znalazł się na I miejscu w Polsce, co obrazuje poniższe zestawienie najlepszych powiatów w Polsce.

Źródło: opracowanie własne na  podstawie rankingu pisma „Wspólnota” nr 45-46/2012

 

Sławomir Czaplicki
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Promocji i Rynku Pracy


Sprawdź również

Komentarze są zamknięte, ale 1 | Trackbacks i Pingbacks są otwarte.