Porządek XXXV Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.

Porządek XXXV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 19 stycznia 2021 r.

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.

4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2020 roku.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 250/2021).

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok (Nr druku 251/2021).

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 252/2021).

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ramowego planu pracy Rady Powiatu Przasnyskiego na 2021 rok (Nr druku 253/2021).

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok (Nr druku 254/2021).

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na cele rolnicze nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 255/2021).

11. Interpelacje i zapytania.

12. Wnioski i oświadczenia.

13. Zakończenie sesji.


 

Źródło Starostwo Powiatowe
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments