Od 1 stycznia zmiany w warunkach technicznych pojazdów i w zakresie ich niezbędnego wyposażenia

Stacja Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół Powiatowych im. mjr H. Sucharskiego w Przasnyszu informuje, że z dniem 1 stycznia 2023 roku zmieniło się rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

 

Rozporządzenie doprecyzowało wymagania dla różnych przypadków przebudowy pojazdów, a tym samym uniemożliwiono stosowanie praktyk omijających dotychczasowe przepisy regulujące kwestię montażu dodatkowych siedzeń w pojazdach samochodowych.  Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego jest wskazany jako podmiot upoważniony do przeprowadzania badań dotyczących wytrzymałości siedzeń i ich mocowania oraz kotwiczenia pasów bezpieczeństwa. Doprecyzowano przepis, które zezwalają na zastąpienie badania wykonanego przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora TDT oświadczeniem producenta pojazdu, lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającym konstrukcyjne do tego przeznaczenie.

 

W rozporządzeniu pojawiły się nowe definicje. Dodano definicję pojazdu bezemisyjnego oraz bezemisyjnego pojazdu ciężkiego.

Zmiany dotyczą także:

  • zwiększenia o dodatkową masę wynoszącą maksymalnie 1 tonę, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym;
  • zwiększenia o dodatkową masę wynoszącą maksymalnie 2 tony, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów i zespołu pojazdów bezemisyjnych;
  •  rozszerzono przypadki limitu dopuszczalnego nacisku o m.in. limit 27 ton dla grupy osi składającej się z trzech osi pojazdów silnikowych, w której co najmniej dwie osie składowe są osiami napędowymi, przy odległości między osiami składowymi większej niż 1.30 i nie większej niż 1,80.

 

Rozporządzenie dopuściło wyposażenie ciągnika rolniczego w symetryczne świat mijania.

 

Został wprowadzono wymóg w autobusie miejskim oznakowania specjalnego miejsca siedzącego dla pasażera z ograniczeniami mobilności innego niż użytkownik wózka inwalidzkiego. Doprecyzowano także wymagania dla przestrzeni przeznaczonej dla pasażera niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim, zgodnie z którymi w przestrzeni mogą być umieszczone siedzenia składane.

Całe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022roku jest dostępne w Dzienniku Ustaw z 2022 roku pod pozycją 2803.

 

ren

 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments