Na co wydali pieniądze?

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie przasnyskim i naszym subregionie dzięki pomocy samorządu województwa.

 

DROGI – 9 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

W ostatnich latach stan dróg w subregionie ostrołęckim znacznie się poprawił – zaznacza radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak. – To duża zasługa samorządu województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku blisko 35 mln zł przeznaczyliśmy na remonty i modernizację dróg w regionie i mamy już tego efekty – dodaje.

 

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie są środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu ostrołęckiego trafiło ponad 34,5 mln zł. Najważniejsze inwestycje to:

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Szkwa w miejscowości Dęby w km 8+787 – 3,3 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło na terenie miasta i gminy Ostrów Mazowiecka oraz Gminy Małkinia Górna – 17 mln zł;
 • budowa mostu w miejscowości Boguty Pianki – 2,7 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka od km 21+940 do km 24+300 (L=2,360 km) odc. Czerwin – Malinowo – 2,4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka od km 39+978 do km 41+861 miejscowości Ostrów Mazowiecka od obwodnicy S-8 ul. Lubiejewska, Grota Roweckiego i 3-go Maja – 3,4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 694 na wybranych odcinkach od km 46+442 do km 46+920 i od km 48+000 do km 48+500 o łącznej długości 0,978 km w miejscowości Nur – 1,5 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 627 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka od km 24+300 do km 28+640 (od miejscowości Malinowo do miejscowości Jelonki) – 3,9 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. – Mława – Przasnysz – Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie – 92,7 tys. zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – 73,8 tys. zł.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, największym zainteresowaniem w tym roku cieszyły się programy wsparcia. – To pokazuje jak duże potrzeby mają lokalne samorządy. Tworzenie nowych i remonty już istniejących obiektów sportowych, wsparcie dla działkowców, na działania służące ochronie powietrza – lista przedsięwzięć, które udało się w tym roku zrealizować przy udziale środków z budżetu Mazowsza jest wyjątkowo długa – dodaje.

 

434 lokalne inwestycje ze wsparciem sejmiku województwa mazowieckiego

Dzięki autorskim programom wsparcia w subregionie ostrołęckim zrealizowane zostały aż 434 inwestycje, z czego 58 w powiecie przasnyskim. To między innymi wsparcie z:

Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 6 inwestycji

 • przebudowa drogi gminnej Raszujka – Olszewka Gmina Chorzele – 863 tys. zł;
 • zakup profesjonalnego projektora cyfrowego do kina w Przasnyszu – 180 tys. zł;
 • przebudowa ulic Cmentarnej, Rzemieślniczej i Księżycowej wraz z budową parkingu przy ulicy Cmentarnej w miejscowości Chorzele – 3,4 mln zł;
 • przebudowa trybun wraz z zadaszeniem i oświetleniem na stadionie miejskim im. Jana Konarskiego w Chorzelach – 1,2 mln zł;
 • przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu – 1,8 mln zł;
 • poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu – 1,8 mln zł.

 

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 4 inwestycje

 • przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Parciakach w gminie Jednorożec– 200 tys. zł;
 • rozwój infrastruktury sportowej poprzez wykonanie ścianki wspinaczkowej w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Przasnyszu – 151,5 tys. zł.;
 • budowa siłowni plenerowej w miejscowości Chojnowo – 40,5 tys. zł;
 • modernizacja boiska wielofunkcyjnego (etap II) w Nowej Krępie – 200 tys. zł.

 

Pomocy finansowej dla gmin w ramach zadań OSP-2021 i MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 10 inwestycji

 • OSP Leszno – średni samochód ratowniczo-gaśniczy – 100 tys. zł.
 • OSP Węgra – sprzęt specjalistyczny – 20 tys. zł.
 • OSP Pawłowo Kościelne – komplet odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 3,2 tys. zł.
 • OSP Rostkowo – remont strażnicy – 24 tys. zł.
 • OSP Jednorożec – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 20 tys. zł.
 • OSP Ulatowo-Pogorzel – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 20 tys. zł.
 • OSP Parciaki – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł.
 • OSP Wężewo – remont strażnicy – 24,8 tys. zł.
 • OSP Ulatowo-Adamy – remont strażnicy – 14 tys. zł.
 • OSP Bogate – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł.

 

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 30 inwestycji

 • modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Niskie Wielkie – 10 tys. zł.
 • budowa mini placu zabaw w miejscowości Czaplice Wielkie – 10 tys. zł.
 • budowa mini placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Zarębska – 10 tys. zł.
 • budowa mini placu zabaw w miejscowości Mącice – 10 tys. zł.
 • budowa mini placu zabaw w miejscowości Zdziwój Stary – 10 tys. zł.
 • budowa mini placu zabaw w miejscowości Rembielin – 10 tys. zł.
 • budowa mini placu zabaw w miejscowości Rawki – 10 tys. zł.
 • montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankach – 10 tys. zł.
 • zakup kosiarki samobieżnej oraz naprawa skarp zbiornika wodnego w Pawłówku – 10 tys. zł.
 • zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego we wsi Kadzielnia – 10 tys. zł.
 • rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Żebry – 10 tys. zł.
 • remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylaki – Korysze – 10 tys. zł.
 • zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Stegna – 4,3 tys.zł;
 • wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Lokalnego Ośrodka Kultury w Połoni – 10 tys. zł.
 • budowa placu zabaw w miejscowości Pęczki Kozłowo – 10 tys. zł.
 • odmulenie stawu na działce w miejscowości Żbiki-Kierzki wraz z zabezpieczeniem skarp – 10 tys. zł.
 • zakup i instalacja lamp solarnych w gminie Krasne – 10 tys. zł.
 • montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Romany-Janowięta – 9,8 tys. zł;
 • montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Gadomiec-Wyraki – 9,8 tys. zł;
 • utworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych w miejscowości Rudno Kosiły – 10 tys. zł.
 • utworzenie miejsca rekreacji dla dzieci i dorosłych w miejscowości Ożumiech – 10 tys. zł.
 • montaż solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Gadomiec- Jędryki – 9,8 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w Wygodzie i Zakociu – 10 tys. zł.
 • budowa oświetlenia ulicznego w Dębinach – 10 tys. zł.
 • budowa oświetlenia ulicznego w Helenowie Nowym – 10 tys. zł.
 • remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kijewicach – 10 tys. zł.
 • ogrodzenie placu wiejskiego w miejscowości Lisiogóra – 10 tys. zł.
 • budowa oświetlenia ulicznego i montaż obiektów małej architektury w Emowie – 10 tys. zł.
 • budowa oświetlenia ulicznego w Starej Krępie – 10 tys. zł.
 • budowa siłowni plenerowej w Sierakowie – 10 tys. zł.

 

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu – 4 inwestycje

 • inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Chorzele – 40,5 tys. zł.
 • inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Przasnysz – 31,5 tys. zł.
 • utworzenie Parku im. Stefana Cieleckiego ps. „Orlik” w Przasnyszu – 75,8 tys. zł.
 • rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza w gminie Przasnysz poprzez zakup 3 szt. sensorów pomiarowych jakości powietrza, tablicy LED informującej mieszkańców o aktualnych stężeniach pyłów zawieszonych oraz przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych – 9,1 tys. zł.

 

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 4 inwestycje

 • kontynuacja odtworzenia pokrycia dachowego, roboty izolacyjne podposadzkowe parteru i piwnic, odtworzenie podłóg drewnianych i posadzek kamiennych parteru, wejść i piwnic w dworze w Krzynowłodze Wielkiej – 130 tys. zł.
 • remont linii kolejowej wąskotorowej na odcinku Czernice Borowe – Górki (etap II) – 68 tys. zł.
 • prace konserwatorskie i remontowe przy zespole klasztornym Mniszek Klarysek Kapucynek w Przasnyszu – 90 tys. zł.
 • prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie obrazu św. Mikołaja w kościele parafialnym pw. Św. Dominika w Krzynowłodze Małej – 23 tys. zł.

 

ZDROWIE – 12 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Zdaniem członka zarządu województwa mazowieckiego Elżbiety Lanc rok 2021 był czasem dużych inwestycji w placówkach medycznych. – Tylko w tym roku blisko 17 mln zł przekazaliśmy ostrołęckiemu szpitalowi. Niedawno otworzyliśmy tam oddział chirurgii naczyniowej, który w ciągu ostatnich dwóch lat dofinansowaliśmy kwotą 14 mln zł. To pokazuje, że z naszą pomocą mazowieckie szpitale stale się rozwijają – dodaje.

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie ostrołęckim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczyły ponad 16,7 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował realizację projektu unijnego, w ramach którego do placówek medycznych w regionie ostrołęckim trafił kolejny sprzęt i środki ochrony osobistej. Do tej pory placówki medyczne z subregionu ostrołęckiego otrzymały już 219 sztuk aparatury medycznej, 823 sztuki wyposażenia, ponad 3,1 mln sztuk środków ochrony osobistej oraz 26,9 tys. litrów płynów do dezynfekcji. Tegoroczne inwestycje zdrowotne to:

 • adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 88 tys. zł;
 • poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 357 tys. zł;
 • tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 980 tys. zł;
 • wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego „OHMATDYT” jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii – 86,5 tys. zł;
 • zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 542 tys. zł;
 • zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego – 16,4 tys. zł;
 • zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 8,4 mln zł;
 • zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce– 1,5 mln zł
 • zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 2,7 mln zł;
 • zakup systemu dla zakładu żywienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 62 tys. zł;
 • zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno- stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – 951 tys. zł;
 • zakup ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA – 1 mln zł.

 

KULTURA – 5 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Jak zaznacza Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego, największą inwestycją kulturalną w regionie ostrołęckim była w tym roku budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej. – Udało się. Scena w Kadzidle powstała. Jestem pewna, że to miejsce będzie tętniło życiem.

Na rozbudowę, modernizację i rozwój kultury w subregionie ostrołęckim władze Mazowsza przeznaczyły ponad 1,5 mln zł. Największe inwestycje zrealizowane w tym roku to:

 • budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce – 1,3 mln zł;
 • budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce – 111 tys. zł;
 • zakup obrazu Teofila Kwiatkowskiego – Polonez/Zawisza Czarny do zbiorów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce – 26 tys. zł;
 • zakup plotera do druku wielkoformatowego w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce – 60 tys. zł;
 • zakup serwera plików dla Muzeum Kultury Kurpiowskiejw Ostrołęce – 28,9 tys. zł.

 

* Dane (stan na 17.12.2021 r.)

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments