Modernizacja szkoły i utwardzenie drogi w Pierzchałach i Borkowie. Duże inwestycje w gminie Czernice Borowe zależne od rządowego wsparcia.

Gmina Czernice Borowe była jednym spośród zdecydowanej większości samorządów z naszego regionu, które nie dostały środków w ramach wnioskowej części rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Wójt Czernic Wojciech Brzeziński poszedł w ślady (również poszkodowanego) miasta Przasnysz i w dogrywkowej, trzeciej edycji programu złożył trzy ambitne wnioski. Chodzi o modernizację szkoły, utwardzenie dróg oraz budowę kolektora ściekowego.

 

W ramach rządowego Programu Inwestycji Lokalnych gmina Czernice Borowe złożyła następujące wnioski:

 

  1. Przedmiotem planowanej inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz modernizacja części zabudowy kompleksu szkolnego tj. budynku szkoły, dwóch łączników oraz sali gimnastycznej o łącznej pow. użytkowej 3 630 m2 i kubaturze 18 762 m3 . Modernizacja polegać będzie na  wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu budynków, wymianie  instalacji c.o. i modernizacji instalacji elektrycznej. Szkołę czeka również zmiana czynnika grzewczego na  ogniwa fotowoltaiczne i uzupełniająco kocioł kondensacyjny na gaz ziemny (obecnie działa tu piec na miał węglowy wspomagany piecem olejowym).

Wartość całkowita inwestycji 2 500 000,00 zł; wnioskowana kwota dofinansowania 1 250 000,00 zł.

 

  1. Przedmiotem kolejnej z zaplanowanych inwestycji jest opracowanie dokumentacji oraz przebudowa dróg gruntowych na utwardzone długości 2 200 metrów w m. Borkowo i Pierzchały. Inwestycja przewidziana jest na obszarach niedoinwestowanych i peryferyjnych gminy. Realizacja wpłynie na lepszą komunikację z siedzibą władz gminnych i powiatowych. Usprawni  transport do obiektów użyteczności publicznej (szpital, apteka), zapewni odpowiedni dojazd po odbiór kruszywa ze znajdujących się w pobliżu terenów inwestycyjnych  (eksploatacja kruszywa i jego przerób). Zakłady te zapewniają miejsca pracy dla okolicznej ludności.

Wartość całkowita inwestycji 1 107 000,00 zł; wnioskowana kwota dofinansowania 500 000,00 zł.

 

  1. Ostatnim z zadań, na które gmina chce pozyskać fundusze, jest budowa sanitarnego kolektora tłocznego z m. Chojnowo do m. Obrębiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Chojnowo posiada wybudowaną kanalizację zbiorczą zakończoną wielozagrodową oczyszczalnią ścieków. Rozwój tej miejscowości oraz nowe plany inwestycyjne związane z tym obszarem skłaniają do modernizacji systemu kanalizacji. Planowane koszty inwestycji: 700 000,00 zł.

 

M. Jabłońska


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments