Miasto Przasnysz przystępuje do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego. Można zgłaszać uwagi

Podczas sesji 27 kwietnia 2021 r. radni miejscy jednogłośnie poparli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, które jest dokumentem określającym politykę przestrzenną Przasnysza w jego administracyjnych granicach.

 

Aktualnie obowiązujące studium miasta Przasnysz przyjęte zostało w 2016 roku. Od momentu jego uchwalenia, licznym zmianom uległy przepisy normujące planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym. Modyfikacji dokonano nie tylko w ustawie, ale również w dokumentach, w których otoczeniu funkcjonuje ustawa i z którymi jest powiązana. Należy zatem dokonać weryfikacji, powziętej przed kilku laty wizji kierunków rozwoju miasta.

 

Ponadto polityka przestrzenna Przasnysza została częściowo zrealizowana, a pewne postulaty uległy dezaktualizacji. Uaktualnienia wymagają również informacje w części Studium dotyczącej uwarunkowań rozwoju. Zmianom uległy informacje o podstawowych zasobach miasta, do których należą m.in.: stan ludności czy stan wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Co więcej, od momentu uchwalenia dokumentów planistycznych, do  Urzędu Miasta wpłynęło kilkanaście wniosków mieszkańców, postulujących dokonanie zmian w studium oraz planach.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, proponowane przekształcenia nie zawsze są zbieżne z powziętą w 2016 r. wizją. Zakres potrzeb dotyczących zmian w istniejącym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przasnysz, sygnalizowanych przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, powoduje konieczność aktualizacji i uchwalenia nowego studium.

Przypomnijmy, że miasto podpisało umowę na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji, w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan”, współfinansowanego ze środków unijnych. W ramach tego projektu, miasto Przasnysz przeprowadzi szerokie konsultacje społeczne wśród mieszkańców, których celem będzie zapoznanie właścicieli/użytkowników nieruchomości, położonych w granicach administracyjnych Przasnysza z obowiązującymi dokumentami planistycznymi i przeznaczeniem poszczególnych nieruchomości oraz poinformowanie o możliwości złożenia wniosku o jego zmianę.

Dotychczas złożone wnioski zostaną wzięte pod uwagę i nie ma konieczności ponownego ich składania.

 

 

 

M. Jabłońska


 

Sprawdź również
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Konował
Konował
1 rok temu

Można aktualny plan w necie obejrzeć?

Przasnyszanka
Przasnyszanka
1 rok temu
Reply to  Konował

https:// przasnysz. um.gov .pl/asp/dokumenty-strategiczne,118,,1