Małgorzata Góralczyk i Sylwia Suchodolska – Jakóbiak będą pełnić funkcje dyrektorów szkół przez kolejne 5 lat

Małgorzata Góralczyk i Sylwia Suchodolska – Jakóbiak, dyrektorki szkół podstawowych w Czernicach Borowych i Rostkowie będą pełnić swoje funkcje do 2026 roku. Wójt Wojciech Brzeziński skorzystał z rozporządzenia MEN dot. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorom. Decyzję pozytywnie zaopiniował Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

– Korzystając z zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemów oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców oraz Związków Zawodowych i pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorom na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r. dnia 02 sierpnia 2021 r. dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych – Pani Małgorzata Góralczyk oraz dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Koski w Rostkowie – Pani Sylwia Suchodolska – Jakóbiak, otrzymały z rąk Wójta Gminy powierzenia pełnienia swoich stanowisk na kolejne 5 lat – poinformowała Gmina Czernice Borowe.

 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments