Konkurs plastyczny pod patronatem Starosty Przasnyskiego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pod patronatem Starosty Przasnyskiego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „PRZASNYSKA PISANKA WIELKANOCNA”.

Regulamin konkursu plastycznego pod patronatem Starosty Przasnyskiego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „PRZASNYSKA PISANKA WIELKANOCNA”

ORGANIZATOR

Przasnyska Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik” z siedzibą w Rostkowie, Rostkowo 24

CELE KONKURSU

1. Propagowanie i kultywowanie folkloru, zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
2. Zaszczepienie szacunku do kultury ludowej poprzez zainteresowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej tradycjami wielkanocnymi.
3. Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych.
4. Rozwijanie aktywności twórczej oraz wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
5. Wyłonienie i promocja szczególnie utalentowanych młodych autorów pisanek wielkanocnych z pow. przasnyskiego.
6. Zachęcenie dzieci i młodzieży do kultywowania tradycji zdobienia wielkanocnych pisanek.

KONKURS

1. Każdy uczestnik może zgłosić 3 pisanki wykonane na pobranych od organizatora wydmuszkach jaj strusich, gęsich i jajach wykonanych ze styropianu.
2. Technika zdobienia jaja jest dowolna (zdobienie metodą malowania, haftowania, barwienia, wyklejania itp.).
3. Praca powinna być wykonana samodzielnie.
4. Każdy uczestnik konkursu może przed wykonaniem pracy uczestniczyć wraz
z opiekunem w specjalnie w tym celu zorganizowanych trzech warsztatach poświęconych różnym technikom zdobienia wydmuszek jaj. Terminy i miejsca warsztatów podane będą na stronie Organizatora www.swietlik.czerniceborowe.pl
5. Do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną z następującymi danymi (imię
i nazwisko, wiek, nazwę szkoły, telefon, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna konkursu lub opiekuna prawnego. W przypadku zgłoszenia samodzielnego nr telefonu.
6. Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy Organizatora – Rostkowo nr 14 do dnia 25 kwietnia 2019 r.

UCZESTNICY
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
do lat 12
13 – 18 lat
powyżej 18 lat

OCENA PRAC
1. Ocenie dostarczonych na konkurs pisanek wielkanocnych dokona 5-o osobowa Komisja składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora, przedstawiciela Starosty Przasnyskiego
i przedstawiciela Stowarzyszenia „Północne Mazowsze”.
2. Komisja zastosuje następujące kryteria oceny: estetykę wykonania, samodzielność wykonania, walory artystyczne.
3. Komisyjna ocena złożonych prac konkursowych zostanie przeprowadzona w dniu
25 kwietnia.
4. Wystawa pokonkursowa połączona z prezentacją wszystkich złożonych prac, ogłoszeniem laureatów konkursu oraz z rozdaniem nagród odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r.
w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu, ul. 3 Maja 16.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac. Pozostałe prace będzie można odebrać w dniach 28.04. – 29.04.2019r. w siedzibie Organizatora.
6. Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Zadanie publiczne pod tytułem: „Przasnyska pisanka Wielkanocna pod patronatem Starosty Przasnyskiego” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Przasnyskiego.


Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments