Gmina Krasne sprzedaje dawną szkołę w Milewie – Szwejkach.

Wójt Gminy Krasne ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,3753 ha oraz nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 1,8065 ha.

Opis nieruchomości:

– nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po dawnej szkole podstawowej o pow. użytkowej 315m2, położona w miejscowości Milewo – Szwejki, obręb Milewo – Szwejki, oznaczona jako działka 16/7, o powierzchni 0,3753 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr OS1P/00031093/6 oraz nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Milewo – Szwejki, obręb Milewo – Szwejki, oznaczona jako działka 16/8, o powierzchni 1,8065 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr OS1P/00031093/6, stanowiąca własność Gminy Krasne.

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po dawnej szkole podstawowej o pow. użytkowej 315m2, położona w miejscowości Milewo – Szwejki, obręb Milewo – Szwejki, oznaczona jako działka 16/7, o powierzchni 0,3753 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr OS1P/00031093/6 oraz nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w miejscowości Milewo – Szwejki, obręb Milewo – Szwejki, oznaczona jako działka 16/8, o powierzchni 1,8065 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr OS1P/00031093/6, stanowiąca własność Gminy Krasne, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z wykazem z dnia 16.12.2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, jak również po uprzednim wydaniu przez Radę Gminy Krasne uchwały nr VII/50/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości: 286 000 zł brutto.

Termin i miejsce przetargu: 25.03.2020 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem ul. Mickiewicza 23, 06-408 Krasne.

Wysokość wadium: 14300 zł, termin wpłacenia wadium : do dnia 18 marca 2020 r.

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krasne, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasne oraz w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość- Kurier Przasnyski.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:
Urząd Gminy Krasne ul. A. Mickiewicza 23, 06-408 Krasne tel. 23 671 00 17, fax: 23 671 00 17, e-mail: ug_krasne@krasne.pl . Godziny pracy Urzędu Gminy Krasne: od poniedziałku do piątku, od 07:30 do 15:30

Źródło UG Krasne
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments