GAZ W CHORZELACH JUŻ ROZPROWADZAJĄ

Zgodnie z planami przasnyskiego starostwa, przygotowana oraz wynegocjowana i zapoczątkowana przez starostę Zenona Szczepankowskiego strategiczna dla powiatu i wszystkich jego miast i gmin inwestycja gazyfikacji rozpędza się na dobre. W Chorzelach sieć gazowa, przy ścisłej współpracy Polskiej Spółki Gazownictwa z burmistrz Beatą Szczepankowską jest już intensywnie i sprawnie rozprowadzana na terenie miasta. Dbając o istniejącą infrastrukturę część prac wykonuje się metodą wiercenia i przecisków w rurach osłonowych. Wcześniej gazociągiem połączono strefy gospodarcze w Przasnyszu i Chorzelach. Gazociąg umieszczono w nowo wybudowanej drodze powiatowej – tzw. trasie różowych słupów. Bez niej operacja być może nie byłaby możliwa, a na pewno nie szła by tak dynamicznie. W Przasnyszu rur jeszcze nie kładą, ale gazyfikacja jest już w fazie projektowania i też się rozpocznie.

Strategiczna inwestycja

Gazyfikacja to jedna z najważniejszych strategicznie dla naszego powiatu inwestycji. Możliwa była dzięki utworzeniu stref gospodarczych w Sierakowie i Chorzelach, które również są już spięte nitką gazociągu posadowioną w drodze powiatowej Przasnysz – Brzeski Kołaki – Chorzele, czyli wzdłuż Traktu Królewieckiego. Powstały na nich również stacje redukcyjne. Ich zadaniem będzie zmniejszenie ciśnienia gazu, który będzie wprowadzony do miast Przasnysz i Chorzele. Następnie zostanie wykonany gazociąg Przasnysz – Lekowo, gdzie sieć zostanie wpięta.

 Gaz potrzebny jak prąd, czy woda

 – Przedsiębiorczość, na dłuższą metę nie będzie mogła rozwijać się bez gazu, ze względu na wzrastające drastycznie środowiskowe jak i na wiele procesów technologicznych, dla których gaz ziemny jest niezbędny. Gaz jest naszym mieszkańcom i przedsiębiorcom potrzebny, podobnie jak prąd, czy woda. Mieszkańcy Przasnysza, Chorzel, a następnie wszystkich gmin powiatu bardzo skorzystają na tej inwestycji. W końcu nasi mieszkańcy również będą mogli korzystać z gazu ziemnego (mogli nie znaczy, musieli – będą mieli wybór między alternatywnymi źródłami energii) – komentował od początku starosta przasnyski Zenon Szczepankowski.

 Gaz to rozwój

 – Gaz jest jednym z najważniejszych mediów warunkujących rozwój gospodarczy, o które pytają i których wymagają  obok dróg,  niezbędnych mocy energii, czy dostępu do linii kolejowej potencjalni inwestorzy w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej. Powiedzmy sobie szczerze, decydujące znaczenie miała tu konsekwencja starosty przasnyskiego Zenon Szczepankowskiego w realizacji wizji rozwoju gospodarczego powiatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Bardzo ważne było oczywiście duże zainteresowanie oraz pozytywne opinie firm i instytucji oraz mieszkańców powiatu. Pan starosta, jako inicjator historycznego dla powiatu procesu  systematycznie zachęca wszystkie samorządy do włączania się w te działania, bo to wielka szansa dla wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców, obecnych i przyszłych. – mówi Sławomir Czaplicki – zastępca dyrektora wydziału rozwoju gospodarczego w przasnyskim starostwie.

Jaki będzie to koszt dla powiatu, poszczególnych gmin i indywidualnego mieszkańca, co będzie składało się na te koszty?

  – Miasta i gminy nie poniosą żadnych kosztów wykonania gazyfikacji. Całkowity koszt gazyfikacji poniesie Polska Spółka Gazownictwa. Co więcej i co jest bardzo ważne na przyszłość dla miast i gmin – mogą one mieć jedynie stałe zyski budżetowe z gazyfikacji, tj. 2% podatku od wartości inwestycji oraz opłaty za wejście w pas dróg gminnych. Poza tym, wszystkie drogi i miejsca przejścia gazociągu zostaną przywrócone przez Polską Spółkę Gazowniczą do stanu z przed inwestycji. Tak, jak jest to robione w Chorzelach. Mieszkańcy, jeżeli wyrażą wolę korzystania z gazu w swoich gospodarstwach domowych, a będą to indywidualne decyzje zainteresowanych – poniosą jedynie koszt związany wyłącznie z wymianą pieca i rozprowadzeniem instalacji na własnej nieruchomości. Szacowany średni koszt przyłączenia dla gospodarstwa domowego (domu) wyniesie według Polskiej Spółki Gazownictwa ok. 2,3 tys. zł przy typowym piecu c.o.

Spełnione obietnice

Kiedy kolejne obietnice są spełniane i rozwijają nasz region należy tylko przyklasnąć. To dzięki programowi na rozwój powiatu rządzącego w nim PSL, który zaprosił do dobrej współpracy radnych koalicyjnych, do gazyfikacji w ogóle doszło. Fizycznie plan realizowany jest przez władze samorządowe przy współpracy ze spółkami państwowymi i innymi instytucjami. Starosta, jako inicjator i sprawca historycznego dla powiatu procesu  systematycznie zachęca włodarzy  wszystkich samorządów do włączania się w te działania na swoim terenie.

GwP

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments